Siódemka dla wszystkich – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie

4 Kwiecień 2019
Kategoria: Projekty 

Kaszubski Instytut Rozwoju jako partner Gminy Miejskiej Kościerzyna realizuje projekt pn. „Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

Poszukujemy realizatora szkoleń.

Zamówienie obejmuje usługi:

1.     Szkolenie z kreatywnego i innowacyjnego nauczania z wykorzystaniem TIK dla 10 nauczycieli

2.     Szkolenie z programowania robotów LEGO WeDo dla 2 nauczycieli

3.     Warsztaty w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla 10 nauczycieli

Więcej informacji w załącznikach-kliknij.

Piękno kwiatów zamkniętych w bibule

20 Marzec 2019
Kategoria: Projekty 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Piękno kwiatów zamkniętych w bibule”

Kaszubski Instytut Rozwoju otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna „MISTRZ TRADYCJI” na zajęcia tworzenia kwiatów z bibuły. Zajęcia skierowane są do mieszkańców powiatu kościerskiego mających zdolności manualne oraz chęć zdobycia nowych umiejętności.

Cały kurs trwa 120 godzin. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w piątki od godz. 9:00 do 12:00. Rozpoczęcie w dniu 5 kwietnia.

Zajęcia poprowadzi Pani Bogumiła Bednarek, która zawodowo tworzeniem kwiatów z bibuły zajmuje się od około 10 lat. Obecnie prowadzi własną Kaszubską Galerię Edukacyjną. Swoje umiejętności prezentuje w kraju i poza granicami. Miała okazję przedstawić swoje prace w Niemczech, Rosji a także w Chinach na targach PolExpo w Szanghaju, gdzie reprezentując Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Wdzydzkie Muzeum przyczyniła się do zdobycia miana najbardziej popularnego stoiska na targach. 23-29 października 2017 r. po raz XI w Czerniachowsku odbyło się Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego, na którym Pani Bogumiła prowadziła warsztaty „Piękno kaszubskiej sztuki ludowej”.

Aby wziąć udział w zajęciach należy zgłosić się do biura Kaszubskiego Instytutu Rozwoju we wtorki i czwartki w godz. od 8:00 do 13:00 złożyć ankietę rekrutacyjną.

Liczba miejsc ograniczona !

Zapraszamy!

Zadanie „Piękno kwiatów zamkniętych w bibule” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna „MISTRZ TRADYCJI”

Rusza kolejna edycja Kościerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

12 Luty 2019
Kategoria: Projekty 

Zapraszamy seniorów na zajęcia w ramach Kościerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej Kościerzyna oferta na 2019 rok przedstawia się następująco:

1.      Język angielski z panią Alinką - dwie grupy po 20 godzin

2.      Zajęcia artystyczne z panią Honoratą - 4 spotkania

3.      Zajęcia z obsługi telefonu z fotografią z panem Adamem- 4 spotkania

4.      Basen - aqua aerobic z panią Anią - dwie grupy - dopłata

5.      Zumba Gold - Taniec Towarzyski- 20 godzin

6.      Spotkanie wigilijne

Zapraszamy do biura przy ul. R. Traugutta 7 we wtorki i czwartki w godz. od 8:00 do 12:00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

7 Styczeń 2019
Kategoria: Projekty 

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych udzielanych przez radców prawnych i adwokatów zatrudnionych przez Kaszubski Instytut Rozwoju w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt od 1 stycznia 2019 r. mieści się przy ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

tel. kom 508-096-231 , e-mail: ppp.koscierzyna@wp.pl

Poniedziałek - radca prawny- 7.30-11.30

Wtorek - adwokat - 7.30-11.30

Środa - adwokat - 12.30-16.30

Czwartek - adwokat - 7.30-11.30

Piątek - adwokat - 7.30-11.30

lokal jest dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

INFORMACJE i ZAPISY:
- za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez stronę internetową: https://powiatkoscierski.npp-24.pl
- telefonicznie w poniedziałek, wtorek. czwartek w godz. 7.30 -15.30, środa 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30
pod nr 58 680-18-47 lub 58 680-18-63
- mailowo na adres pomocprawna@powiatkoscierski.pl

Od stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
 4. nieodpłatną mediację lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby uprawnione do korzystania z punktu:
zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001255/U/D20151255Lj.pdf
Od stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba uprawniona będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie będzie się składać osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Życzenia

13 Grudzień 2018
Kategoria: Inne 

zyczenia-kir

« Poprzednia stronaNastępna strona »

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.