Informacje prawne

7 Sierpień 2018
Kategoria: Inne 

Prezentujemy kwestie poruszane podczas rozmów z prawnikami działającymi w nieodpłatnym Punkcie Porad Prawnych mieszczącym się w Kościerzynie przy ul. Świętojańskiej 5,. Zachęcamy do przeczytania i wykorzystania przedstawionych informacji.

Czytaj dalej…

Zapraszamy dzieci na warsztaty malarskie

3 Lipiec 2018
Kategoria: Projekty, Szkolenie 

plener

Zakończyła się realizacja zadania “Razem raźniej!”

28 Czerwiec 2018
Kategoria: Projekty 

W projekcie “Razem raźniej!” realizowanym wiosną przez Kaszubski Instytut Rozwoju wzięła udział  grupa seniorów  z terenu miasta Kościerzyna. Zorganizowane zostały zajęcia artystyczne - malowanie kieliszków-lampionów metodą decoupage. Zaplanowano kontynuację spotkań w listopadzie o tematyce świątecznej. Odbyły się także spotkania z fotografem, wykłady oraz zajęcia praktyczne w terenie, seniorzy robili zdjęcia z różnych perspektyw. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych trenerów i instruktorów.

Na zakończenie odbyło się wyjście do Kina Remus w Kościerzynie, a po filmie spotkanie integracyjne z poczęstunkiem.

Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Zapraszamy na krótką fotorelację:

Aktywni w każdym wieku

14 Czerwiec 2018
Kategoria: Projekty 

Rozpoczęły się zajęcia dla seniorów z Gminy Kościerzyna w ramach projektu: Aktywni w każdym wieku - działania edukacyjne dla seniorów

Kaszubski Instytut Rozwoju otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lat 2014-202 na zajęcia dla seniorów.

W ramach zajęć odbędą się spotkania edukacyjne na temat historii Kaszub i regionu prowadzone przez Panią Beatę Jankowską, spotkanie informacyjne związane z bezpieczeństwem osób starszych, zajęcia kulturalne – wyjazd do teatru oraz spotkanie dyskusyjne. W ofercie zajęć również cykl nowe niekoniecznie trudne- spotkania z psychologiem, zajęcia karciane, zajęcia artystyczne. Chętne osoby, które ukończyły 60 rok życia zapraszamy do kontaktu z biurem Kaszubskiego Instytutu Rozwoju.

Pierwsze zajęcia już za nami w Skorzewie, kolejne odbędą się w Kłobuczynie oraz Wielkim Klinczu.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

14 Czerwiec 2018
Kategoria: Projekty 

plakat-prawny

Nieodpłatna pomoc prawna - zasady

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.
Co obejmuje?
Pomoc prawna polega na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o ob
 • owiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

« Poprzednia stronaNastępna strona »

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.