Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

14 Czerwiec 2018
Kategoria: Projekty 

plakat-prawny

Nieodpłatna pomoc prawna - zasady

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.
Co obejmuje?
Pomoc prawna polega na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o ob
 • owiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Aktualne projekty realizowane przez Kaszubski Instytut Rozwoju

14 Czerwiec 2018
Kategoria: Projekty 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej- dyżury prawników w budynku przy ul. Świętojańskiej 5  w Kościerzynie.

Poniedziałek godz. 8:00-12:00

Wtorek godz. 13:00- 17:00

Środa, czwartek, piątek godz. 10:00-14:00

Kościerski Uniwersytet Trzeciego Wieku w bieżącym roku prowadzimy zajęcia z języka angielskiego na dwóch poziomach: podstawowym oraz średniozaawansowanym. Obecnie trwa przerwa wakacyjna. Zapraszamy we wrześniu.

Razem raźniej!  - zajęcia dla seniorów W ramach zadania odbyły się spotkania z fotografem oraz zajęcia artystyczne. Do końca czerwca spotkamy się jeszcze w kinie.

Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Kościerzyna oraz Akademią Sukcesu Best Choice.

W zakresie zadań realizowanych przez Kaszubski Instytut Rozwoju są zajęcia dodatkowe w przedszkolu: gimnastyka korekcyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedia, kaszubszczyzna i rytmika. Projekt dofinansowany  ze środków UE RPO WP 2014-2020, oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna

Piękno małych ojczyzn - plener malarski dla dzieci i młodzieży. W dniach 9-10 lipca zapraszamy dzieci i młodzież z powiatu kościerskiego na dwudniowe zajęcia malarskie w Kościerzynie. Spotkania pod okiem doświadczonego artysty malarza pozwolą na odkrycie piękna starych budynków z perspektywy młodych artystów. Obowiązują zapisy w biurze KIRu. Liczba miejsc ograniczona. Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Kościerskiego.

Zmiany w Zarządzie KIR

5 Czerwiec 2018
Kategoria: Inne 

Dzisiaj odbyło się Walne Zebranie Członków Kaszubskiego Instytutu Rozwoju. Na kadencję 2018-2022 wybrano nowy Zarząd. Zgodnie z decyzją członków KIRu Prezesem został Grzegorz Świtała, Zastępcą Prezesa Sławomir Szkobel, a Członkinią Zarządu Katarzyna Knopik. W Komisji Rewizyjnej pracować będą: Wojciech Łukowicz, Beata Jankowska, Grażyna Bajonczak.

Wielki finał - Dzień Kaszubskiej Żaby

1 Luty 2018
Kategoria: Projekty 

Młodzież z klasy III a Gimnazjum w Szymbarku brała udział w zajęciach terenowych oraz warsztatach i ćwiczeniach z zakresy ekologii, roślinności i mieszkańców kaszubskich torfowisk.
Na zakończenie projektu odbył się Dzień Kaszubskiej Żaby – wielka impreza dla wszystkich uczniów połączona z konkursami i zabawami.
W trzech grupach wiekowych rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i wyróżnienia. Najmłodsi brali też udział w konkursie na najlepsze przebranie za Żabę.

Podczas Dnia Żaby przedstawiciel ze strony Kaszubskiego Instytutu Rozwoju p. Sylwia Gliniecka przekazała na ręce dyrekcji zakupione w ramach zadania pomoce: walizki Ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i ph gleb, mikroskopy, lornetki, pojemniki do obserwacji owadów, plansze edukacyjne, gry planszowe. Dzięki temu uczniowie będą mogli dalej pogłębiać wiedzę z zakresu przyrody.

Podczas imprezy było dużo dobrej zabawy. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki i poczęstunek. Wszędzie rozlegało się radosne kumkanie.
Dziękujemy uczniom klasy IIIa gimnazjum oraz opiekunom: wychowawcy p. Mirosławie Hewelt i p. Honoracie Bobrowskiej za pomysły i zaangażowanie. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z imprezy.

Projekt został dofinansowany w ramach programu „Po stronie natury”, którego partnerami są: Żywiec Zdrój S.A., Lasy Państwowe, PTTK, Fundacja Ekologiczna ARKA.

Życzenia

19 Grudzień 2017
Kategoria: Inne 

« Poprzednia stronaNastępna strona »

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.