KOWAL - Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej

logo_fio1d

Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej KOWAL to projekt adresowany do organizacji pozarządowych działających na terenie Kaszub. Głównym jego celem jest stworzenie porozumienia kaszubskich organizacji pozarządowych na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnej, które prowadzić będzie do rozwinięcia potencjału III sektora w tym regionie.

W ramach projektu funkcjonuje Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej KOWAL, czyli biuro wspierające kaszubskie organizacje pozarządowe, które otwarte jest przez 4 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu w godzinach 10.00-14.00. Zadaniem KOWALa jest poszukiwanie i dystrybucja informacji o możliwych źródłach pozyskiwania środków zewnętrznych, doradztwo dla sektora pozarządowego, organizowanie szkoleń. Biuro Kaszubskiego Ośrodka Współpracy i Aktywności Lokalnej wspólnie z partnerem projektu, którym jest Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, zorganizuje dla organizacji pozarządowych szkolenia m.in. na temat: komunikacji, przepływu i zarządzania informacjami, zarządzania projektami i zespołami zadaniowymi, budowania partnerstw, tworzenia projektów, budżetowania i rozliczania finansowego projektów, koncentrując się również na zagadnieniach związanych z kaszubską tożsamością regionalną. Przewiduje się, że w trakcie trwania projektu nawiązane zostanie porozumienie z przynajmniej 50 partnerami instytucjonalnymi i przeszkolonych zostanie minimum 500 osób.

Podczas szkoleń zostaną zebrane materiały do informatora nt. organizacji pozarządowych działających na terenie województwa pomorskiego oraz do „Strategii rozwoju kaszubskiego sektora pozarządowego”.

W ramach projektu stworzona zostanie także lista mailingowa - baza danych, która będzie stanowiła doskonały instrument informacji i kontaktów, forum wymiany doświadczeń. Lista mailingowa będzie również źródłem informacji o możliwych lokalnych partnerach do projektów opracowywanych przez kaszubskie organizacje pozarządowe.

Projekt przewiduje również wyznaczenie wspólnej reprezentacji - Kaszubskiej Rady Organizacji Pozarządowych, złożonej z aktywnych działaczy społecznych, która będzie reprezentowała organizacje pozarządowe w kontaktach z władzą samorządową, państwową oraz przedsiębiorcami. Wyznaczenie wspólnej reprezentacji - Kaszubskiej Rady Organizacji Pozarządowych i dokonanie podziału kompetencji w regionie - przyczyni się do wyłonienia organizacji wyspecjalizowanych w danym obszarze działania oraz zespolenie ich w grupy w celu podjęcia całościowych działań na rzecz regionu. Działanie to ułatwi organizacjom pozarządowym zdobywanie grantów na rzecz społeczności lokalnych.

Harmonogram działań:

Realizacja projektu w okresie: 01.07.2009 r. - 31.07.2010 r.

Działalność biura KOWAL - od lipca 2009 r.

Pierwsze szkolenie: we wrześniu 2009 r., kolejne - co miesiąc

Szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można na stronie internetowej www.kowal.kir.org.pl

Projekt realizowany przez Kaszubski Instytut Rozwoju w partnerstwie z Zarządem Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego dzięki dofinansowaniu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.