Daj się zaktywizować po 30-stce!

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju w Kościerzynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Daj się zaktywizować po 30-stce!”. Jest to projekt realizowany z działania 05.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  Przedsięwzięcie kierowane jest do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców powyżej 30-tego roku życia z powiatów chojnickiego, człuchowskiego oraz kościerskiego, którzy znajdują się z najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu:
81 osób uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze, podniesie lub nabędzie kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach zawodowych i kursach
50 osób weźmie udział w stażach zawodowych
5 osób będzie mogło skorzystać z subsydiowanego zatrudnienia
1 stanowisko pracy zostanie doposażone

Projekt zakłada objęcie wsparciem 81 osób, w tym:
41 osób z niskim lub zdezaktualizowanym wykształceniem, niedostosowanym do runku pracy
40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym 20 os. długotrwale bezrobotnych
41 os. biernych zawodowo
9 os. z niepełnosprawnościami

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne pojawią się od 19 września na naszej stronie www.kir.org.pl

Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu człuchowskiego, chojnickiego lub kościerskiego powyżej 30-ego roku życia i jesteś zarejestrowany w PUP lub nieaktywny zawodowo lub masz niskie kwalifikacje, niedostosowane do runku pracy lub masz więcej niż 50 lat lub jesteś kobietą lub jesteś osobą z niepełnosprawnościami to zapraszamy!.

Tytuł: Daj się zaktywizować po 30-stce!
Realizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno
Partnerzy: Kaszubski Instytut Rozwoju w Kościerzynie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
Realizacja na terenie powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.
Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy
Wartość projektu: 1 133 896,22 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE: 1 077 20141 zł

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.