Dialog o kulturze

Uczestników debaty „Dialog o kulturze” przywitał współorganizator spotkania - Prezes Stowarzyszenia „Kościerska Marka” Pan Zdzisław Czucha, a wykład wprowadzający do panelu dyskusyjnego wygłosił prof. Arkadiusz Modrzejewski. Po krótkim przerywniku literackim, jakim był wiersz zaprezentowany przez panią Halinę Szutę, rozpoczęła się dyskusja o kulturze w naszym mieście. Wśród gości, którzy znaleźli czas, by przedstawić swoją wizję kościerskiej kultury byli: Anna Ziomkowska - kierownik Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”, Kazimierz Szuta - Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościerzynie, radny Kościerskiej Rady Seniorów, Adam Świeczkowski - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego, radny Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna, dr Tadeusz Sadkowski - Zastępca Dyrektora Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach. Prezeska Kaszubskiego Instytutu Rozwoju - Katarzyna Knopik wspólnie z Tomaszem Stroynowskim poprowadzili tę ciekawą i potrzebną debatę.

Podczas dyskusji padło wiele ważnych spostrzeżeń dotyczących kultury w Kościerzynie. Mówiono o tym, że potrzebne jest inwestowanie w kulturę, że trzeba szukać tego, co nas wyróżnia i że kultura powinna służyć promocji miasta. Zwrócono uwagę na fakt, iż aby kultura mogła się rozwijać, każdy z nas musi dać coś od siebie - zaangażować się nie tylko w odbiór kultury, ale też w tworzenie wydarzeń kulturalnych. Ważna jest integracja międzypokoleniowa, a potrzebne - uczenie się od siebie nawzajem. Bo kultura znosi bariery i rozwija naszą osobowość.

Padło wiele propozycji, które mogłyby doprowadzić do utworzenia ciekawszej oferty kulturalnej w naszym mieście. Szczególnie ważne zdaniem panelistów jest angażowanie Kościerzaków w kreowanie kultury. Kreując kulturę w Kościerzynie nie można zapominać o komunikacji. Trzeba stworzyć takie kanały współpracy, które dadzą nam wiedzę o tym, co, gdzie i kto robi. Takie działanie umożliwi rozwój utalentowanym osobom i jednocześnie poszerzy ofertę kulturalną w naszym mieście.

Nie udało się poruszyć wielu ważnych tematów. Bez odpowiedzi pozostały takie pytania jak: Czy warto inwestować w kulturę w Kościerzynie? I w co konkretnie inwestować? Czy kultura może kreować markę miejscowości? Czy oferta kulturalna może być elementem promocji Kościerzyny? Nie udało się też znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak promować kulturę i jaka powinna być oferta kulturalna, abyśmy chcieli z niej korzystać? Czy powinna być to tzw. kultura wysoka, czy może kultura popularna? Elitarna czy masowa? Płatna czy bezpłatna? Zabrakło czasu, by dyskutować - debata i tak znacznie przekroczyła pierwotnie zaplanowany limit czasowy!

Jak widać - warto rozmawiać! I to nie tylko o kulturze, ale też o innych aspektach funkcjonowania miasta Kościerzyna. Widać, że są to ważne tematy, które interesują mieszkańców Kościerzyny. Dlatego trzeba prowadzić dialog społeczny.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.