Zagroda edukacyjna i wioska tematyczna - formą różnicowania działalności na obszarach wiejskich

Dwudniowy wyjazd studyjny, w którym  wzięło udział 49 osób, obejmował wizytę w zagrodzie edukacyjnej „W labiryntach” w miejscowości Paproty, gdzie uczestnicy wyjazdu poznali historię powstawania zagrody edukacyjnej, zasad jej funkcjonowania, dobre praktyki, o których opowiedziała właścicielka zagrody. Ponadto uczestnicy zapoznali się i mieli możliwość skorzystania z ofertą zagrody edukacyjnej - gra terenowa O czym szumią wierzby, hasło Druida, piaskowa góra, balonowa katapulta, mega bańki mydlane. Kolejny dzień zaczęliśmy od zwiedzania Iwięcina - Wioski Końca Świata, gdzie członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino oprowadzili uczestników po swojej miejscowości słynącej z XIV wiecznego kościoła z umieszczoną na suficie polichromii przedstawiającej Sąd Ostateczny. Prezes stowarzyszenia Pan Andrzej Dębowski przedstawił historię powstania wioski tematycznej, sposób jej funkcjonowania. Ponadto uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez stowarzyszenie - papier czerpany, kwity z bibuły, ozdoby ze słomy, kaligrafia.  Kolejnym miejscem wizyty była Wioska Hobbitów prowadzoną przez Stowarzyszenie HOBBITON w Sierakowie Sławieńskim, gdzie Pani Prezes Mieczysława Juszczyk opowiedziała historię powstania wioski, pozyskiwanie środków na jej finansowanie, zaangażowanie miejscowej ludności w tworzenie i funkcjonowanie wioski tematycznej. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z ofertą wioski, a także wzięli udział w trzech warsztatach cysterskich: „Od owieczki do niteczki”, „Tajemnice pracowni Gandalfa”, „quilling”.

Mamy nadzieję, że pozyskanie nowej wiedzy i skorzystanie z doświadczeń województwa zachodniopomorskiego będzie inspiracją do podjęcia nowych inicjatyw oraz przeniesienia pewnych rozwiązań i sposobów wykorzystywania potencjału przyrodniczego, społecznego i kulturowego na terenie województwa pomorskiego.

Wyjazd studyjny pn. „Zagroda edukacyjna i wioska tematyczna - formą różnicowania działalności na obszar wiejskich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.