Doradztwo prawne krokiem do świadomego obywatelstwa

projekt-wspaa-ue4

1 września 2009 r. rozpoczął działalność punkt bezpłatnych porad prawnych zlokalizowany w biurze Kaszubskiego Instytutu Rozwoju przy ul. Świętojańskiej 10A w Kościerzynie. Punkt to miejsce, gdzie każda potrzebująca osoba uzyska bezpłatną, fachową informację i pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów prawnych. Naszym zamiarem jest podniesienie wiedzy z zakresu przysługujących społeczeństwu powiatu kościerskiego praw, udzielanie bezpłatnych, rzetelnych i poufnych porad prawnych i obywatelskich, motywowanie środowisk wiejskich do podnoszenia swojej wiedzy z zakresu prawa.

W ramach działalności punktu od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00-18.00 w biurze KIR dyżurują doświadczeni prawnicy: Monika Świtała i Barbara Kerlin-Wojtysiak.

Monika Świtała to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracowała m.in. Urzędzie Miasta Kościerzyna, w Biurze Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, jako Główny Specjalista w Departamencie Rejestrów Państwowych oraz w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA, a także w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii. Posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii i analiz prawnych, pism procesowych, opracowywaniu decyzji administracyjnych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym materialnym i proceduralnym. Miała już okazję udzielać bezpłatnych porad prawnych słuchaczom Kościerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Barbara Kerlin-Wojtysiak to Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem, magister prawa i administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej doświadczenie zawodowe to m.in. praca w Zakładach Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A., w Urzędzie Miasta Kościerzyna, w PWiK „Wodociągi Kościerskie” Sp. z o.o. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółdzielni, spółek i samorządów.

Projekt “Doradztwo prawne krokiem do świadomego obywatelstwa” to pomysł, który zyskał uznanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymując dotację w wysokości 464 tys. zł. Dzięki tym środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V “Dobre rządzenie”, działanie 5.4 “Rozwój potencjału trzeciego sektora”, poddziałanie 5.4.2 “Rozwój dialogu obywatelskiego”, każdy mieszkaniec naszego powiatu potrzebujący pomocy prawnika uzyska ją bezpłatnie, w postaci otwartych wykładów informacyjnych, jak i indywidualnych spotkań z prawnikiem służącym wsparciem w konkretnej sprawie.

Z doświadczeń KIR zdobytych podczas dotychczasowych działań, w szczególności z prowadzonego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach którego udzielaliśmy bezpłatnych porad prawnych seniorom, wynika, że istnieje ogromna potrzeba wśród społeczności naszego powiatu - dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Dlatego też projekt zakłada stworzenie stacjonarnego i objazdowego biura porad prawnych. Punkt będzie miejscem, gdzie każda osoba uzyska bezpłatną, fachową informację i pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów prawnych. Celem głównym projektu jest świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego społeczeństwu powiatu kościerskiego, na terenie którego poradnictwo nie funkcjonuje. Cele szczegółowe to: podniesienie wiedzy z zakresu przysługujących społeczeństwu obywatelskiemu praw, udzielanie bezpłatnych, rzetelnych i poufnych porad prawnych i obywatelskich, motywowanie środowisk wiejskich do podnoszenia swojej wiedzy z zakresu prawa.

Przez 4 godziny dziennie, 4 dni w tygodniu w biurze Kaszubskiego Instytutu Rozwoju przy ul. Świętojańskiej 10A w Kościerzynie dyżurować będzie prawnik udzielający bezpłatnych porad mieszkańcom powiatu kościerskiego. Ponadto organizowane są wyjazdy prawników do gmin: Kościerzyna, Nowa Karczma, Dziemiany, Lipusz.

Punkt bezpłatnych porad prawnych rozpoczął działalność we wrześniu 2009 r. i działać będzie do grudnia 2012 r.

Partnerem Kaszubskiego Instytutu Rozwoju w realizacji projektu jest Starostwo Powiatowe w Kościerzynie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.