„Uniwersytet Trzeciego Wieku – Aktywna jesień życia!”

W Kościerzynie wzrasta liczba osób w wieku emerytalnym. Jednym z głównych problemów występujących w kościerskiej społeczności lokalnej jest zmniejszająca się aktywność społeczna tych osób. Brakuje miejsca, gdzie starsze osoby mogłyby spotykać się, nawiązywać przyjaźnie, wymieniać poglądy i doświadczenia oraz uczyć się nowych rzeczy. Dokonujące się w szybkim tempie przemiany naukowe i techniczne powodują, że starsze osoby są często bezradne wobec nich i zagubione. Dlatego istotne jest, by ludzie w tym wieku mieli, jeżeli tylko chcą, ciągły dostęp do wiedzy, by mogli aktualizować swoją wiedzę, by mogli orientować się w zmieniającej się rzeczywistości i mogli być aktywni.

Dostrzegając ten problem Kaszubski Instytut Rozwoju otwiera w Kościerzynie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pod hasłem „Aktywna jesień życia!” chcemy organizować spotkania, wykłady, prezentacje i wycieczki dla osób starszych, które dzięki temu będą mogły poznawać nowe osoby i uczyć zmieniającego się w szybkim tempie świata. Uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kościerzynie będzie bezpłatne i pozwoli jego słuchaczom na zaspokojenie ich zainteresowań poznawczych, na zrozumienie i lepsze funkcjonowanie w ciągle zmieniającej się rzeczywistości, poznanie nowych osób zbliżonych wiekiem, o podobnych zainteresowaniach i problemach, nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni. Wszystko to przeciwdziałać będzie samotności osób starszych umożliwiając im aktywne włączenie się w sprawy miasta i innych jego mieszkańców. Udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza, konieczność wyboru określonej formy zajęć, planowanie własnego czasu powoduje, że człowiek czuje się bardziej potrzebny i odczuwa sens swojego istnienia. Zainteresowanie nowo poznanymi zjawiskami i zdobytymi wiadomościami pozwala starszej osobie na mobilizację zarówno psychiczną, jak i fizyczną oraz powoduje wzrost jej aktywności życiowej.

W ramach projektu „Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aktywna jesień życia!” planowane są działania:

 1. Impreza inauguracyjna na Dzień Babci i Dziadka.
 2. W każdy wtorek - mierzenie ciśnienia i poziomu cukru we krwi.
 3. Raz w miesiącu - spotkania specjalistyczne:

- gerontologiczne

- racjonalnego żywienia

- gimnastyki

- spotkania z ciekawymi ludźmi

 1. Wspólna uroczystość Wielkanocna - seniorzy, dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej „to2″ i Domu Dziecka w Kościerzynie.
 2. Wycieczka do Gdańska, spektakl teatralny.
 3. Wieczorek z muzyką klasyczną.
 4. Wycieczka autokarowa do Lichenia.
 5. Wielka rodzinna majówka zorganizowana przez seniorów.

Celami projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób w wieku poprodukcyjnym, stworzenie miejsca, gdzie starsze osoby mogłyby spotkać się, nawiązać przyjaźnie, wymieniać poglądy i doświadczenia oraz uczyć się nowych rzeczy, zwrócenie uwagi „młodszej części” społeczności lokalnej na potrzeby i problemy osób starszych, podniesienie sprawności fizycznej seniorów zgodnie z powiedzeniem: „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Pierwsze spotkanie odbyło się 21.01.2004 r. w Budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Brzechwy w Kościerzynie.

Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aktywna jesień życia!” dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie III” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.