Modernizacja systemu ogrzewania-montaż pompy ciepła

W ramach pozyskanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 cała instalacja centralnego ogrzewania obiektu Szkoły Ginących Zawodów i świetlicy wiejskiej została gruntownie zmodernizowana. Piec węglowy został zastąpiony kotłem olejowym, na powierzchni parteru położono instalację ogrzewania podłogowego, a na piętrze konwektory stalowe. Ponadto instalacja została dostosowana do możliwości podłączenia pompy ciepła.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w okresie lipiec - wrzesień 2014 roku trwały prace nad modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, w ramach których główne źródło ciepła pochodzi z ekologicznego źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła typu solanka-woda o łącznej mocy 16,7 kW, a istniejący system ogrzewania (kocioł olejowy) służy jako dodatkowe urządzenie, które wykorzystywane będzie głównie w sytuacji bardzo niskich temperatur zewnętrznych w okresie zimowym lub jako ogrzewanie awaryjne. Ponadto zainstalowana została powietrzna pompa ciepła o mocy 2,5 kW do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

dofinansowane_rgb

Projekt “Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Ginących Zawodów i świetlicy wiejskiej w Lipach” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.