IV Ogólnopolskie Spotkania z Teatrem i Filmem “Zanim zagrasz Hamleta”

IV Ogólnopolskie Spotkania z Teatrem i Filmem “Zanim zagrasz Hamleta” zorganizowane zostały w sierpniu 2006 r. przez Kaszubski Instytutu Rozwoju w Stawiskach na Kaszubach. Wzięło w nich udział 18 osób w wieku 13-18 lat zainteresowanych teatrem, filmem i dziennikarstwem. Obóz zorganizowany przez KIR trwał 3 tygodnie, podczas których celem uczestników i kadry był przygotowanie premiery teatralnej i dwukrotne wystawienie jej dla publiczności: w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Stawiskach oraz na Rynku w Kościerzynie. Planowany przez organizatorów program imprezy został w całości zrealizowany. Wszystkie zajęcia organizowane podczas “Spotkań…” nauczyć miały młodzież profesjonalnej pracy nad przedstawieniem teatralnym. Opieki artystycznej nad młodymi adeptami sztuki aktorskiej podjął się dyrektor Teatru Zwierciadło z Łodzi, który razem ze swoimi podopiecznymi zdecydował, że przygotowane zostaną “Damy i Huzary” Aleksandra Fredry. W ciągu trzech tygodni uczestnicy obozu - osoby, które do tej pory niewiele wspólnego miały z profesjonalnym teatrem - od podstaw poznały zasady realizacji premiery teatralnej. Począwszy od zajęć teoretycznych na temat historii teatru, poprzez ćwiczenia z emisji głosu i dykcji, ruchu scenicznego i gestu, kończąc na nauce na pamięć tekstu sztuki, młodzi aktorzy w pełni profesjonalnie przygotowali teatralną premierę. Przedstawienie zaprezentowane zostało nie tylko w Stawiskach i w Kościerzynie (jak wcześniej planowaliśmy), ale także w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, co dodatkowo zwiększyło liczbę odbiorców projektu.

Kolejnym celem “Spotkań…” było zaznajomienie uczestników ze sztuką filmową. W związku z tym w obozie wziął udział profesjonalny dziennikarz radiowy i telewizyjny, twórca teatralny i filmowy Tomasz Olszewski, który wraz z Emilią Orzechowską przeprowadził warsztaty filmoznawcze i przedstawił obozowiczom podstawowe informacje na temat scenopisarstwa filmowego, sztuki operatorskiej, zasad realizacji filmu i reportażu. Oprócz zajęć teoretycznych odbyły się ćwiczenia praktyczne z operatorem-montażystą; całość obozu sfilmowana została przez uczestników. Profesjonalnie zmontowany reportaż pokazany zostanie podczas spotkania podsumowującego obóz, które odbędzie się pod koniec września 2006 r.

Oprócz warsztatów teatralnych i filmowych młodzież miała okazję wziąć udział w warsztatach dziennikarskich - jeden z dni w całości poświęcony został zrealizowaniu audycji radiowej, której wysłuchali mieszkańcy Ośrodka w Stawiskach Młodzieży w prawidłowym przygotowaniu programu radiowego pomógł prezenter Radia Gdańsk Tomasz Olszewski.

Celem projektu było również pobudzenie zainteresowania kulturą i zaproponowanie młodym ludziom ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Organizatorzy obozu starali się zrealizować to założenie poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i spotkań z interesujšcymi ludźmi. W związku z tym odbyły się:

 • pokazy klasyki filmowej, nie tylko dla uczestników obozu, ale także dla osób wypoczywających w Stawiskach;
 • wieczór poezji śpiewanej w wykonaniu Tomasza Olszewskiego;
 • spektakl pt. “Niepowtarzalni” wystawiony przez Teatr Zwierciadło z Łodzi;
 • koncert szantowy w wykonaniu trójmiejskiego zespołu “Przylšdek Dobrej Nadziei”
 • występ kaszubskiego kabaretu Fif, który ponadto przeprowadził zajęcia warsztatowe w języku kaszubskim;
 • w premierze teatralnej razem z młodzieżą wystąpił znany aktor Artur Barciś.

Oprócz przygotowania sztuki “Damy i Huzary” uczestnicy obozu zrealizowali dwa inne przedstawienia:

1. wieczór poezji śpiewanej

2. wieczór pieśni i poezji o morzu.

Dzięki realizacji projektu młodzież w nim uczestnicząca stała się aktywnymi twórcami wydarzeń kulturalnych, nabyła profesjonalne umiejętności tworzenia sztuki teatralnej, reportażu filmowego, przedstawień słowno-muzycznych. Ponadto dla osób, które przyjechały do nas z różnych terenów Polski, ciekawym doświadczeniem było obcowanie z językiem kaszubskim, poznanie tradycji i kultury Kaszub. Dodatkowym rezultatem realizacji projektu była integracja artystycznej młodzieży z osobami niepełnosprawnymi przebywającymi na turnusie wypoczynkowym w Stawiskach. Niepełnosprawni nie tylko uczestniczyli w zajęciach obozowych, ale jeden z nich zagrał w roli Kapelmistrza w przygotowanej sztuce teatralnej.

Kaszubski Instytut Rozwoju nie zorganizowałby IV Ogólnopolskich Spotkań z Teatrem i Filmem bez pomocy partnerów:

 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wsparcie finansowe;
 • Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku - wsparcie finansowe;
 • Starostwa Powiatowego w Kościerzynie - zorganizowanie przejazdu i powrotu uczestników z Łodzi i Gdańska, użyczenie środka transportu na wycieczkę do Trójmiasta, finansowe wsparcie działań;
 • Urzędu Miasta Kościerzyna i Kościerskiego Domu Kultury - zorganizowanie występu uczestników obozu na Rynku w Kościerzynie, finansowe wsparcie działań;
 • Gdańskiej Fundacji Dobroczynności - bezpłatne użyczenie pomieszczeń na występy artystyczne (sala konferencyjna, kawiarnia) w Ośrodku w Stawiskach, sfinansowanie pobytu kadry obozu;
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim - pomoc w rekrutacji uczestników obozu, wsparcie merytoryczne;
 • Teatru Zwierciadło w Łodzi - opieka artystyczna nad młodzieżą, wystawienie sztuki teatralnej;
 • Powiatowe Centrum Młodzieży - zorganizowanie występu uczestników obozu w Garczynie;
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie - wsparcie merytoryczne;
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku - wsparcie merytoryczne;
 • Dziennika Bałtyckiego O/Kościerzyna - patronat medialny;
 • Telewizji Kościerzyna - patronat medialny.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.