“GROTA - przystanek ku dorosłości” Klub Młodzieżowy przy Kościerskim Domu Kultury

Głównymi celami projektu “GROTA - przystanek ku dorosłości. Klub Młodzieżowy przy Kościerskim domu Kultury” była ochrona młodzieży przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, promowanie zdrowego stylu życia, opóźnianie inicjacji alkoholowej, nikotynowej, narkotykowej, seksualnej, udzielanie pomocy we wstępnej fazie prób ze środkami psychoaktywnymi.

Nikt nie jest doskonały. Nie sztuką jest udawać, że wszystko jest OK - “trudniej jest wziąć byka za rogi”!

Swoją ofertę skierowaliśmy do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, czyli do młodych osób w wieku od 14 do 19 lat. W okresie dorastania zachwianiu ulega wewnętrzna równowaga w funkcjonowaniu jednostki. Efektem tych przemian jest ukształtowanie się przekonania, że jest się kimś określonym w ocenie własnej i innych ludzi, że posiada się nową, podstawową orientację wobec siebie i świata społecznego, która pozwala odpowiedzieć na wiele pytań, np.: Kim jestem? Jaką rolę chcę pełnić w społeczeństwie? Jakie zajmować w nim miejsce? W tym okresie szczególnie ważną grupą odniesienia staje się grupa rówieśnicza. Wzrasta wówczas aktywność w zakresie budowania relacji z innymi ludźmi i potrzeba aprobaty przez rówieśników. Ta naturalna tendencja posłużyła nam by stworzyć miejsce - klub, które może stać się punktem wyjścia w tworzeniu optymalnego środowiska dla indywidualnego i społecznego rozwoju młodzieży. Mamy tu na myśli podejmowanie w ramach instytucji - klubu “Grota” działań, które zapobiegają niekorzystnym zjawiskom w życiu społecznym, psychicznym i somatycznym młodego człowieka, przez optymalizowanie jego rozwoju. Największą uwagę skupiliśmy na odciąganiu młodych ludzi od eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. W celu lepszej efektywności naszego programu stworzyliśmy również grupę wsparcia dla rodziców z elementami edukacji.

Projekt “GROTA - przystanek ku dorosłości” był realizowany przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.