Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją znaleźć. Pomoc dla ofiar przemocy

Celem projektu realizowanego od czerwca do grudnia 2006 r. było poszerzenie oferty pomocy dla ofiar przemocy domowej, osób uzależnionych oraz sprawców przemocy domowej z terenu Kościerzyny. Ponieważ problem przybiera na sile, ze względu na wysokie w naszym regionie bezrobocie, budzące frustracje, często przeradzające się w wyładowywanie złych emocji na najbliższych i sięganie do przemocy, chcemy mu przeciwdziałać m.in. poprzez stworzenie punktu konsultacyjnego dla sprawców przemocy, którzy dostrzegają swój problem. Przedsięwzięcie było kontynuacją działań podejmowanych przez Kaszubski Instytut Rozwoju mających na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ofiarom przemocy oraz przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom występującym wśród dzieci i młodzieży, jak również patologiami społecznymi.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:

 • spotkania grupy psychoedukacyjnej dla kobiet - ofiar przemocy w rodzinie, w terminach: 06.07.2006r., 13.07.2006r., 03.08.2006r., 17.08.2006r., 31.08.2006r., 14.09.2006r., 28.09.2006., 12.10.2006r., 26.10.2006r., 09.11.2006r. 23.11.2006r., 07.12.2006r., w godzinach od 18.00 do 20.00
 • spotkania grupy psychoedukacyjnej dla młodzieży - ofiar przemocy w rodzinie, w terminach: 14.07.2006r., 04.08.2006r., 18.08.2006r., 08.09.2006r., 15.09.2006r., 29.09.2006r., 13.10.2006r., 27.10.2006r., 10.11.2006r., 24.11.2006r., 08.12.2006r., 15.12.2006r., w godzinach 18.00 - 20.00
 • konsultacje psychologiczne dla sprawców przemocy w terminach: 07.07.2006r., 11.08.2006r., 01.09.2006r., 06.10.2006r., 03.11.2006r., 01.12.2006r., w godzinach 18.00 - 20.00
 • możliwość skorzystania z telefonu konsultacyjno - informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie czynnego w środy, w godz. od 17.00 do 19.00, nr tel. 058 680-87-55
 • prowadzenie punktu poradnictwa dla osób uzależnionych i ich rodzin “Pierwszy krok” czynny w każdy I i III wtorek, w godz. 15.30 do 17.30

Wszystkie spotkania odbywały się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Brzechwy 5, tel. 680-87-55
Proponowana pomoc byłbezpłatna, niezależna od statusu materialnego zgłaszających się.


Projekt “Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją znaleźć.” realizowany był przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Pomorskiego.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.