Rola instytucji oświatowych w zapobieganiu współczesnym zagrożeniom dotyczącym dzieci i młodzieży

24 października 2005 roku odbyła się konferencja pt. “Rola instytucji oświatowych w zapobieganiu współczesnym zagrożeniom dotyczącym dzieci i młodzieży”. Celem projektu było zaprezentowanie nauczycielom z powiatu kościerskiego współczesnych zagrożeń dotyczących młodzieży i dzieci oraz sposobów zapobiegania i działań profilaktycznych, zmierzających do minimalizacji zjawisk patologicznych w naszej społeczności. Do uczestnictwa w charakterze prelegentów zaproszeni zostali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kuratorium Oświaty, Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Instytutu Pedagogiki Wydziału Edukacyjno - Filozoficznego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ponadto uczestnicy konferencji zapoznali się z celami oraz sposobami realizacji celów zawartymi w “Programie walki i przeciwdziałania patologiom społecznym dla Miasta Kościerzyna 2005 - 2010″ oraz z dotychczasowymi efektami jego opracowania.

Konferencja dofinansowana została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.