Wspólny język - wspólna przyszłość

Dzięki pozyskaniu grantu z Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu „Partnerstwo Miast i Obywateli” zainicjowanego przez Fundację im. Roberta Boscha Kaszubski Instytut Rozwoju przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Cölbe - Kościerzyna w terminie od lutego do lipca 2005 r. zrealizował projekt „Razem zawsze łatwiej - rozwiązywanie problemów patologii społecznych w Unii Europejskiej”. Projekt miał na celu minimalizowanie i walkę z wszelkimi formami patologii społecznych, w tym alkoholizmem, narkomanią, przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym.

Aby pomóc we wzajemnym komunikowaniu Kaszubski Instytut Rozwoju zorganizował kurs języka niemieckiego. Kurs przeznaczony był dla 20 osób - członków KIR-u i pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna - i zakończył się egzaminem ze zdobytej podczas kursu wiedzy językowej. Realizacja projektu zakłada również zorganizowanie wieczorku niemieckiego. Na jego program złożyło się wręczenie dyplomów ukończenia kursu i certyfikatów zdanego egzaminu oraz wykłady na temat niemieckiej kultury.

Intensywny kurs języka niemieckiego szczególny nacisk kładł na uwzględnienie języka administracji publicznej i działań samorządowych, wprowadzając słownictwo obejmujące fundusze i programy pomocowe Unii Europejskiej. W trakcie nauki kursanci zapoznali się także z szeroko rozumianą kulturą niemiecką.

Dzięki nauczeniu się w stopniu komunikatywnym języka niemieckiego i poszerzeniu wiedzy na temat kultury i języka niemieckiego możliwa stanie się wymiana myśli i doświadczeń samorządowców, zarówno na gruncie urzędowym, jak też prywatnym z obu zaprzyjaźnionych miast, bez czasochłonnego i kosztownego udziału tłumaczy.

Projekt “Wspólny język - wspólna przyszłość” wspierany był przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej Das Projekt “Gemeinsame Sprache - Gemeinsame Zukunft” wurde von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert”

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.