Razem zawsze łatwiej – rozwiązywanie problemów patologii społecznych w Unii Europejskiej

Patologia społeczna jest zjawiskiem związanym z zachowaniem się jednostek lub grup społecznych niezgodnym z powszechnie obowiązującymi normami i wartościami. Zjawisko to zatacza obecnie coraz szersze kręgi i obejmuje coraz młodsze osoby, a nawet dzieci. Zaczyna być poważnym problemem społecznym, zwłaszcza w szkołach oraz wśród osób bezrobotnych. Szczególnie niepokojące zjawiska to alkoholizm, narkomania oraz przestępczość, które z czasem decydują o społecznym wykluczeniu i marginalizacji znacznych grup osób. Ponieważ problem staje się poważny i szybko przybiera na sile, Kaszubski Instytut Rozwoju pragnie mu przeciwdziałać promując prawidłowe wzorce i postawy, w tym postawę szeroko rozumianej trzeźwości.

Dzięki pozyskaniu grantu z Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu „Partnerstwo Miast i Obywateli” zainicjowanego przez Fundację im. Roberta Boscha Kaszubski Instytut Rozwoju przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Cölbe - Kościerzyna zrealizował projekt „Razem zawsze łatwiej - rozwiązywanie problemów patologii społecznych w Unii Europejskiej”. Projekt miał na celu minimalizowanie i walkę z wszelkimi formami patologii społecznych, w tym alkoholizmem, narkomanią, przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym.

Poprzez realizację projektu mieszkańcom Kościerzyny i powiatu kościerskiego zaprezentowano, w jaki sposób Unia Europejska radzi sobie z rozwiązywaniem patologii społecznych. Kaszubski Instytut Rozwoju zamierza wykorzystać doświadczenia organizacji, instytucji i mieszkańców z zaprzyjaźnionego regionu Cölbe w Niemczech. Chcemy, aby obustronne wizyty studyjne przyczyniły się nie tylko do jednorazowej wymiany doświadczeń, ale były początkiem trwałej współpracy pomiędzy organizacjami z Cölbe i Kościerzyny, odpowiedzialnymi w pierwszym rzędzie za walkę z patologiami. Liczymy bardzo, że dzięki zapoczątkowanej na tym gruncie współpracy, przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich zjawisk patologii społecznych będzie łatwiejsze i efektywniejsze. Dzięki wdrożeniu projektu i jego efektom w przyszłości region nasz będzie charakteryzować się niskim odsetkiem patologii oraz mniejszymi skutkami ich społecznego oddziaływania. W ramach projektu opracowan0 również „Program walki i przeciwdziałania patologiom społecznym dla Miasta Kościerzyna”.

Projekt „Razem zawsze łatwiej - rozwiązywanie problemów patologii społecznych w Unii Europejskiej” został dofinansowany przez Fundację Batorego ze środków Fundacji im. Roberta Boscha.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.