Pomorscy rolnicy liderami rozwoju obszarów wiejskich oraz Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego

Idea realizacji projektu zrodziła się po wnikliwej obserwacji środowisk wiejskich, ich zachowań i stosunku do wszystkiego co nowe, co przynosi integracja z Unią Europejską. W trosce do właściwy poziom rozwoju polskiej wsi, nie ingerujący w środowisko naturalne oraz o maksymalne wykorzystanie unijnych środków finansowych Kaszubski Instytut Rozwoju pragnie poczynić starania, aby powyższe cele zostały zrealizowane.

W ramach projektu „Pomorscy rolnicy liderami rozwoju obszarów wiejskich oraz Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego” mającego zasięg ponadregionalny przeprowadzono w terminie od września 2004 r. do maja 2005 r. następujące działania:

Moduł I. Warsztaty szkoleniowe PROW. Skierowane do rolników i liderów lokalnych społeczności oraz pracowników samorządowych zamieszkujących gminy wiejskie i miejskie województwa pomorskiego. Zakres tematyczny tego działania to wypełnianie wniosków w PROW.

Moduł II. Warsztaty szkoleniowe KPR. Adresatami byli głównie rolnicy, ale również liderzy lokalni, członkowie innych organizacji np. LOP, pracownicy parków krajobrazowych, zamieszkujący strefy priorytetowe wyznaczone w Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym (KPR) na terenie województw pomorskiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, wydana zostanie także pomocna w wypełnianiu wniosków broszura. Dla wybranych uczestników szkoleń zorganizowano zostaną wyjazdy studyjne do gospodarstw spełniających wymogi KPR.

Moduł III. Pomorskie Punkty Informacji Rolniczej (PPIR). Były to punkty informacyjno-konsultacyjne (dwa namioty z wyposażeniem) wystawiane na licznych wiejskich festynach, dożynkach, wystawach i targach rolniczych na terenie województwa pomorskiego. W PPIR było można: uzyskać informację, materiały, pomoc w wypełnianiu wniosku, porozmawiać ze specjalistą itp.

Mimo licznych akcji informacyjnych, programów telewizyjnych i radiowych adresowanych do środowisk rolniczych nadal najskuteczniejszym sposobem na dotarcie, przekonanie oraz „oswojenie” mieszkańców obszarów wiejskich, działaczy rolniczych oraz rolników jest bezpośrednie spotkanie, rozmowa, warsztaty szkoleniowe. Szkolenia takie powinny być przeprowadzone z dużą intensywnością gwarantującą zapoznanie się z nowymi (w tym wypadku, Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krajowym Programem Rolnośrodowiskowym) zagadnieniami maksymalnie dużej grupie odbiorców.

Głównym celem projektu „Pomorscy rolnicy liderami rozwoju obszarów wiejskich oraz Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego” realizowanego przez Kaszubski Instytut Rozwoju było przygotowanie rolników do skutecznego pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej. Mowa tu głównie o II filarze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), czyli Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Ponadto jako drugorzędne cele założyliśmy podwyższenie świadomości rolników, przełamanie ich nieufności względem wszystkiego co nowe, a w wyniku tego trwały rozwój obszarów wiejskich nie powodujący negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Załyżyliśmy, że każdy uczestnik warsztatów szkoleniowych oraz osoba korzystająca z usług Pomorskiego Punktu Informacji Rolniczej, uwzględniając swoje kierunki produkcji i położenie geograficzne gospodarstwa będzie wiedział, z czego może skorzystać, jak wypełnić wniosek o pomoc, gdzie zwrócić się po pomoc oraz że będzie wiedział, gdzie szukać dalszych informacji.

Trwałym rezultatem projektu jest intensywny rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa, jak również zachowanie naturalnej równowagi między środowiskiem naturalnym i rolnictwem. Do rezultatów należeć będzie wysokie wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych.

Kolejna rzecz, która ugruntuje przeprowadzenie projektu, to przekonanie i uświadomienie mieszkańcom wsi, głównie rolnikom, własnych możliwości rozwoju i dostępności środków finansowych dla wsi i rolnictwa.

Obecność Pomorskich Punktów Informacji Rolnicze stanie się tradycją każdej wiejskiej imprezy plenerowej: targów, dożynek, wystaw itp. Rolnikom uczestniczącym w projekcie będą przedstawione struktury osobowe zaangażowane w praktyczną pomoc ubiegającym się o wsparcie finansowe na terenie ich zamieszkania. Przekazanie wiedzy w założonym zakresie osobom opiniotwórczym w swoich wsiach i gminach skutkować będzie jej efektywnemu rozprzestrzenianiu w środowiskach lokalnych. Szkolenia stworzą również możliwość wymiany własnych doświadczeń.

Projekt Kaszubskiego Instytutu Rozwoju „Pomorscy rolnicy liderami rozwoju obszarów wiejskich oraz Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego” finansowany był przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków projektu Agro-NGO realizowanego na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej” (www.agro-info.org.pl).

agro-logo

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.