Konferencja „Rola grup etnicznych w Zjednoczonej Europie”

W celu podsumowania projektu „Zjazd Kaszubów 2004 - rola grup etnicznych w Zjednoczonej Europie” Kaszubski Instytut Rozwoju zorganizował konferencję, w której udział wzięli przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych mieszkający w Polsce. Celem spotkania było przede wszystkim nawiązanie bliskich kontaktów pomiędzy młodymi działaczami, które umożliwią w przyszłości wspólne pozyskiwanie unijnych środków finansowych przeznaczonych na wdrażanie projektów aktywizujących mniejszości. Wśród wykładowców znaleźli się eksperci na co dzień zajmujący się tematyką mniejszości. Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prof. Brunon Synak wykładem „Kaszubi jako regionalna grupa etniczna” zaprezentował gościom spotkania nasze korzenie i współczesną działalność. O możliwościach pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej na projekty mniejszości narodowych i etnicznych opowiedział Paweł P. Bednorz, ekspert z Fundacji Edukacji Ekonomicznej, Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Praktyczne wykorzystanie różnego rodzaju grantów przedstawiła Dagmara Oprzyńska ze Związku Stowarzyszeń Niemieckich w byłych Prusach Wschodnich z siedzibą w Olsztynie. Natomiast o działaniach administracji rządowej na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce poinformowała Danuta Głowacka-Mazur, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych w MSWiA. Podczas konferencji nie zabrakło także prezentacji poszczególnych mniejszości. Krótkie wystąpienia przygotowali wszyscy uczestnicy spotkania: Białorusini, Karaimi, Litwini, Niemcy, Romowie, Rosjanie, Słowacy, Tatarzy i Ukraińcy.

Spotkanie zorganizowane przez Kaszubski Instytut Rozwoju było doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami w pracy na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz pozwoliło nawiązać współpracę pozwalającą na wspólne działania dla dobra różnych grup i mniejszości.

Konferencja była zakończeniem projektu „Zjazd Kaszubów 2004 - rola grup etnicznych w Zjednoczonej Europie” realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.