KONKURSY DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

W ramach projektu „Zjazd Kaszubów 2004 - rola grup etnicznych Zjednoczonej Europie”

28 czerwca 2004 roku Kaszubski Instytut Rozwoju zorganizował konkursy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Kościerskiego. Pod wspólnych hasłem „Kaszubi w Unii Europejskiej” młodsi uczniowie przygotowali prace plastyczne, a starsi odpowiadali na pytania związane z funkcjonowaniem Wspólnot Europejskich. Celami konkursów było:

- przedstawienie pozycji Kaszubów jako członków Unii Europejskiej,

- upowszechnianie i popularyzowanie kaszubskiej sztuki, kultury i tradycji ludowej na tle Unii Europejskiej,

- zaznajomienie i przybliżenie młodzieży szkolnej wiedzy na temat Unii Europejskiej,

- współczesna i przyszłościowa rola Kaszubów jako społeczności lokalnej w Unii Europejskiej,

- nawiązanie do Międzynarodowego Zjazdu Kaszubów, który odbędzie się 10 lipca 2004 r. w Kościerzynie.

Uczniowie szkół Powiatu Kościerskiego wykazali duże zainteresowanie konkursem, co zostało docenione przez organizatorów. Atrakcyjne nagrody wręczył Prezes Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Marcin Modrzejewski. Laureatami konkursów zostali:

w konkursie plastycznym:

w kategorii klas I - III:

1 miejsce - Małgorzata Piątek, kl. III, Szkoła Podstawowa w Lubaniu

2 miejsce - Bartłomiej Wenta, kl. III, Szkoła Podstawowa w Niedamowie

3 miejsce - Mateusz Puzdrowski, kl. III, Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

WYRÓŻNIENIA:

Karol Prądziński, kl. III, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kościerzynie

Agnieszka Dorau, kl. III, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kościerzynie

w kategorii klas IV-VI:

1 miejsce - Katarzyna Sabisz, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Niedamowie

2 miejsce - Jakub Jeszka, kl. IV, Zespół Szkół w Lubaniu

3 miejsce - Ewa Literska, kl. VI, Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kościerzynie

WYRÓŻNIENIA:

Roksana Berth, kl. VI, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kościerzynie

Patrycja Kąkol, kl. V, Zespół Szkół w Starej Kiszewie

w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej

1 miejsce - Mateusz Cyrzan, Gimnazjum Nr 2 w Kościerzynie

2 miejsce - Aleksandra Plata, Zespół Szkół w Starej Kiszewie

3 miejsce - Wiktor Banhegyi, Gimnazjum Nr 2 w Kościerzynie

WYRÓŻNIENIA:

Anna Jereczek, Gimnazjum Nr 1 w Kościerzynie

Agnieszka Szuta, Gimnazjum Nr 1 w Kościerzynie

Konkursy zorganizowano dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.