Strategia rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie kościerskim na lata 2014-2020

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. przeprowadziła szereg badań dla powiatu kościerskiego, które ukazują różne aspektu przedsiębiorczości w powiecie począwszy od diagnozy powiatu na tle województwa pomorskiego zawartej w publikacji „Raport 2013. Sektor MŚP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego”, poprzez badania określające warunki, w tym możliwości i bariery dla rozwoju przedsiębiorczości w kontekście potencjału gospodarczego i aktywności instytucji - Raporty “Warunki dla przedsiębiorczości w powiecie kościerskim”, „Diagnoza rozwoju przedsiębiorczości powiatu kościerskiego” oraz „Badanie postaw przedsiębiorczych młodzieży kościerskiej”.

W ramach projektu zawiązana została Grupa Partnerska, która opierając się na powyższych badaniach podjęła dyskusją nt. problemów w obszarze przedsiębiorczości oraz kierunków jej rozwoju. Pomysły, wiedza i aktywny udział Partnerów zaowocowały opracowaniem dokumentu „Strategii rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie kościerskim na lata 2014-2020″.

Na spotkaniach Grupy Partnerskiej sformułowano następującą wizję rozwoju przedsiębiorczości powiatu:
„PRZEDSIĘBIORCZY POWIAT KOŚCIERSKI PRĘŻNY GOSPODARCZO OBSZAR, PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INWESTORÓW, Z NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĄ, DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ W OPARCIU O LOKALNY KAPITAŁ SPOŁECZNY, ŚRODOWISKO NATURALNE I DZIEDZICTWO KULTUROWE ORAZ DZIĘKI UMIEJĘTNOŚCI EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY I DOBREJ KOMUNIKACJI SEKTORA PRZEDSIĘBIORCÓW, PUBLICZNEGO I SPOŁECZNEGO”

Wyrażeniem idei i ogólnego kierunku rozwoju powiatu, a jednocześnie określeniem głównego pola działania było ustalenie misji, która brzmi:

„POWIAT KOŚCIERSKI - OBSZAR ZAPEWNIAJĄCY SZANSĘ DLA DYNAMICZNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - TU WARTO INWESTOWAĆ , DZIAŁAĆ I ŻYĆ”

Aktywny udział przedstawicieli powiatu w pracach nad przygotowaniem strategii pozwala mieć nadzieję, że dokument będzie stanowił skuteczne narzędzie do przygotowywania przedsięwzięć służących wspieraniu sektora przedsiębiorczości, aby osiągnąć zakładane cele strategii.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.