Własna firma przepustką do świata biznesu

Kaszubski Instytut Rozwoju otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Własna firma przepustką do świata biznesu”. Jest to już drugi projekt realizowany przez KIR z działania 6.2 “Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie kierowane jest do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kościerskiego, którzy chcą uruchomić działalność gospodarczą. W ramach projektu 26 osób uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze, a spośród nich 20 osób dotację w wysokości maksymalnie 40 tys zł. na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności w wysokości do 1000 zł/m-c.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 26 osób, w tym 18 kobiet. Grupą preferowaną do wsparcia są osoby do 25 roku życia - 50 % uczestników, niepełnosprawne - 30% uczestników oraz matki powracające na rynek pracy po przerwie związanej urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacji już we wrześniu na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu kościerskiego, pozostawałeś bez zatrudnienia przez kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat i masz pomysł na działalność gospodarczą - ZAPRASZAMY.

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych

Wydłużenie terminu składania formularzy

Wstępna lista uczestników projektu

Ostateczna lista uczestników projektu

banerek-pokl

Projekt współfinansowany ze ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.