Przedszkole w Nowych Polaszkach

Kaszubski Instytut Rozwoju od lipca 2012 r. do sierpnia 2013 r. realizuje projekt pt. „Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość dzieci z terenu Gminy Stara Kiszewa”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszym celem jest stworzenie równych szans edukacyjnych dzieciom w wieku 3-5 lat zamieszkującym teren Gminy Stara Kiszewa poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu utworzony zostanie punkt przedszkolny w Nowych Polaszkach. Pod opieką nauczycielki i pomocy nauczyciela działać w nim będzie jedna różnowiekowa grupa 20 dzieci. Dodatkowo organizowane będą następujące zajęcia: rytmika, język angielski i język kaszubski. Nad prawidłowym rozwojem dzieci będzie również czuwać logopeda, a merytorycznie działalność placówki nadzoruje wykwalifikowany metodyk.

Pomysł na projekt zrodził się po analizie sytuacji edukacyjnej w Gminie Stara Kiszewa. Okazało się, że problemem w tym regionie jest niskie upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz duża dysproporcja pomiędzy miastem a obszarami wiejskimi. A to przecież pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w tym okresie. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce - niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym. Zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w edukację małych dzieci.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki opracowany został projekt pt. „Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość dzieci z terenu Gminy Stara Kiszewa”, którego głównym celem jest stworzenie równych szans edukacyjnych dzieciom w wieku 3-5 lat zamieszkującym Gminę Stara Kiszewa poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej. Cele szczegółowe to: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, nabycie przez dzieci nowych wiadomości, umiejętności, kompetencji i postaw.

Rekrutacja pracowników do punktu przedszkolnego.

Rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego.

banerek-pokl

Projekt „Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość dzieci z terenu Gminy Stara Kiszewa” realizowany przez Kaszubski Instytut Rozwoju w partnerstwie z Gminą Stara Kiszewa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

plakat

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.