Przedsiębiorczość społeczna szansą rozwoju organizacji pozarządowych z powiatu kościerskiego

„Przedsiębiorczość społeczna szansą rozwoju organizacji pozarządowych z powiatu kościerskiego”

to projekt realizowany w partnerstwie przez Kaszubski Instytut Rozwoju w Kościerzynie i Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liniewo. Jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013. Okres realizacji przedsięwzięcia to: czerwiec -październik 2012 r.

Działania projektowe zakładają wzmocnienie kapitału społecznego i ludzkiego na terenie powiatu, mają przyczynić się do promowania idei łączenia aktywności zawodowej ze społeczną, promować i upowszechniać ideę przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym zakresie. Projekt przyczyni się do lokalnego rozwoju gospodarczego, umożliwi  rozszerzenia profilu działalności organizacjom pozarządowym, w tym Kołom Gospodyń Wiejskich, a co za tym idzie zwiększy „samodzielności” tych organizacji, to zaś przełoży się na efektywniejsze działania na rzecz społeczności lokalnej i promowanie przedsiębiorczości społecznej.

Działania w ramach projektu:

 1. Warsztaty pt. „Animator imprez okolicznościowych” 120-godzinne szkolenie.  Zakres zajęć:

 • zdobienie przedmiotów użytku domowego techniką serwetkową (decupage)
  ozdabianie doniczek, szkła, ram, mebli, przedmiotów drewnianych
 • wykonywanie ozdób świątecznych, aniołków gipsowych, odlewanych z gipsu i malowanych ręcznie farbą akrylową, pudełek na prezenty, świeczników, choinki z szyszek, bombki z szyszek, stroiki, wianki, pisanki, kury ze słomy, pisanki z gęsich jaj, ozdoby z masy solnej, gipsu, kaczuszki, króliczki, baranki, zające, z sizalu, gałązek brzozowych,wikliny
 • dekorowanie stołów, pomieszczeń, strojenie sal weselnych, na komunie, rocznice
 • robienie winietek, zaproszeń z papieru czerpanego, kartek okolicznościowych
 • malowanie na szkle

2. „ABC przedsiębiorczości” szkolenie 24-godzinne. Zakres zajęć:

 • przedsiębiorczość, przedmiot działalności statutowej w organizacjach (odpłatna, nieodpłatna, działalność gospodarcza)przepisy i zasady stosowania,
 • podstawy prawa dla stowarzyszeń i fundacji,
 • podstawy księgowości, obowiązki sprawozdawcze stowarzyszeń, źródła finansowania działań statutowych i form działalności

3. Dwudniowy wyjazd do wiosek tematycznych: Sierakowa Sławieńskiego „Wioski Hobbitów” i Paprot „Wioski Źródeł i labiryntów” w łączności z warsztatami z zakresu przedsiębiorczości społecznej, tworzenia przedsiębiorstwa społecznego, poznawaniem w praktyce działania wiosek tematycznych jako „dobrego przykładu”.

4. Piknik promujący przedsiębiorczość wraz z kiermaszem prac wykonanych podczas warsztatów „Animator imprez okolicznościowych”, konkursem dla organizacji, w tym KGW na najlepiej przygotowane stoisko promujące swoją organizację.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.