Kaszubska szkoła

Kaszubski Instytut Rozwoju wraz z partnerem Gminą Stara Kiszewa realizuje projekt pod nazwą „Kaszubska Szkoła”, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.5. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy z zakresu języka kaszubskiego i kultury kaszubskiej, a w konsekwencji podtrzymanie kaszubskiej tożsamości u 120 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kościerskiego poprzez ich udział w zajęciach Kaszubskiej Szkoły.

W związku z tym zaprosiliśmy do projektu szkoły podstawowe z terenu powiatu kościerskiego, w których nauczany jest język kaszubski. Udział w projekcie polega na uczestnictwie 30 –osobowych grup dzieci uczących sie języka kaszubskiego w trzydniowych warsztatach związanych z poznaniem tradycji, obyczajów, obrzędów, kultury regionu kaszubskiego. Chęć udziału w projekcie zgłosiło 8 grup, z czego wybraliśmy 4 grupy dzieci SP z terenu powiatu kościerskiego.

Na zakończenie projektu odbędzie się seminarium podsumowujące projekt.

Warsztaty pierwsze dla 30 uczniów ZSP nr 1 w Kościerzynie.

W dniach 19-21 czerwca 2012 roku odbyły się w Lipach, gmina Stara Kiszewa pierwsze warsztaty regionalne w ramach projektu „Kaszubska Szkoła”. Młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach tańca kaszubskiego, ceramicznych z wykorzystaniem gliny, teatralnych opartych na kaszubskich bajkach, czy legendach, malowaniu na szkle, bawili się podczas kaszubskiej dyskoteki. W drugim dniu pobytu odbyła się wycieczka do CEiPR w Szymbarku, do Wieżycy oraz do ogrodu botanicznego w Gołubiu. Dzieci poznając kulturę i tradycje kaszubskie bawiły się, wzajemnie integrowały oraz odpoczywały od szkolnej codzienności. W ramach projektu zapewnione zostały wszelkie koszty związane z przebiegiem warsztatów, czyli koszt noclegów, wyżywienia, dojazdu, osób prowadzących. Opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele z danej szkoły.

Poniżej kilka zdjęć z odbytych warsztatów.

dscn6237-112dscn1105dscn11101dscn11211dscn6245-11

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.