“Współpraca edukacyjna Kościerzyny (Polska) i Pryluky (Ukraina)”

Kaszubski Instytut Rozwoju w okresie wrzesień - grudzień 2003 r. realizował projekt “Współpraca edukacyjna Kościerzyny (Polska) i Pryluky (Ukraina)”, który miał na celu umocnienie przyjaźni pomiędzy dwoma partnerskimi miastami. Jego celem było podnoszenie umiejętności pracowników samorządowych oraz poprawa otoczenia biznesu. Projekt umożliwiał wymianę doświadczeń w zakresie reformy usług komunalnych, zarządzania finansami, pomocy społecznej i lokalnej polityki mieszkaniowej.

Projekt składał się z działań:

1. Wizyta studyjna delegacji z Kościerzyny w Pryluky umożliwiająca zaznajomienie się z sytuacją gospodarczą i społeczną w Prylukach, z głównymi inwestycjami miejskimi, organizacją lokalnej administracji oraz rezultatami programów wdrażanych w Pryłukach w ramach Amerykańsko-Ukraińskiego Programu Partnerstwa Samorządów.

2. Wizyta studyjna delegacji z Pryluk w Kościerzynie. Przedstawiciele samorządu lokalnego z Pryluky i tamtejszych organizacji pozarządowych wezmą udział w zorganizowanych specjalnie dla nich szkoleniach w Kościerzynie, których tematyka dotyczyć będzie:

 • Prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych,
 • Miejskiej polityki mieszkaniowej,
 • Wspólnot mieszkaniowych,
 • Rewitalizacji,
 • Budownictwa społecznego i socjalnego.

3. Wymiana 2-tygodniowych staży w administracjach lokalnych miast partnerskich, weźmie w nich udział 2 polskich i 2 ukraińskich stażystów.

Projekt realizowany był dzięki dotacji w wysokości 5210 $ uzyskanej z Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej PAUCI (www.pauci.org) finansowanej przez U.S. Agency for International Development (USAID) oraz dotacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 6255 zł udzielonej w ramach programu “Pomoc techniczna państwom w drodze transformacji”.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.