Konferencja „Zapobieganie współczesnych zagrożeniom dotyczącym dzieci i młodzieży”

W dniu 18 grudnia 2003 r. Burmistrz Miasta Kościerzyna we współpracy z Kaszubskim Instytutem Rozwoju zorganizował konferencję „Zapobieganie współczesnych zagrożeniom dotyczącym dzieci i młodzieży”. Na spotkanie zaproszeni zostali nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele kościerskich samorządów, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i prewencji oraz osoby na co dzień zajmujące się problematyką dzieci i młodzieży trudnej. Uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz podjęcia dyskusji w celu znalezienia sposobów rozwiązania problemu zagrożeń dotyczących kościerskich dzieci i młodzieży. Podczas konferencji przedstawione zostały założenia polityki w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kościerzyna, do których należą:
1. Ochrona placówek oświatowych przed przebywaniem na ich terenie osób nieupoważnionych.
2. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
3. Tworzenie bazy rekreacyjnej, miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży.
4. Eliminowanie nagannego zachowania się w miejscach publicznych.
5. Profilaktyka i prewencja.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Planowane jest kolejne spotkanie poświęcone tym zagadnieniom.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.