Kampania promocyjna produktów rybnych

Ruszyła kampania promocyjna produktów rybnych pt.: “CZY SŁOŃCE, CZY DESZCZ ZAWSZE DOBRZE RYBKĘ ZJEŚĆ”

Celem kampanii jest zachęcenie do spożywania ryb i promocja produktów rybnych. Mamy nadzieję, iż poprzez promowanie walorów zdrowotnych ryb oraz przedstawienie możliwości przygotowania różnorodnych potraw kulinarnych wśród najmłodszych mieszkańców powiatu kościerskiego oraz ich rodziców, realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia spożycia ryb i przetworów rybnych. Odbiorcy kampanii poszerzą wiedzę w zakresie walorów zdrowotnych ryb i ich znaczenia w diecie człowieka. W ramach przedsięwzięcia zrealizowana zostanie kampania medialna skierowana do wszystkich mieszkańców powiatu oraz kampania edukacyjna skierowana do dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie powiatu kościerskiego oraz ich rodziców.

W ramach kampanii zostaną zrealizowane między innymi: spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczającymi do 20 placówek przedszkolnych na terenie powiatu kościerskiego poświecone walorom zdrowotnym ryb i przetworów rybnych oraz zdrowym przygotowaniu potraw z ryb,   konkurs plastyczny z nagrodami dla przedszkolaków pt.: „RysuJEMY ryby”, wycieczka edukacyjna do Szkuner Portu we Władysławowie, gdzie zapoznają się z pracą rybaków oraz zaobserwują wyładunek prawdziwego kutra rybackiego. Ponadto będziemy promować produkty rybne poprzez degustację potraw rybnych i konkursy podczas letnich festynów w gminach powiatu kościerskiego.

A tak było podczas festynów w Lipuszu i Wysinie:

Tu możesz posłuchać spotu zachęcającego do spożycia ryb.

Projekt: Kampania promocyjna produktów rybnych pt.: „Czy słońce, czy deszcz zawsze dobrze rybkę zjeść” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.