Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Kaszubskim Instytutem Rozwoju od listopada 2011 r. rozpoczyna prace nad projektem pn. „Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw - partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą”

Celem głównym projektu jest zbudowanie partnerstwa lokalnego 10 podmiotów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Pomysł na realizację przedsięwzięcia wynika z obecnej sytuacji gospodarczej powiatu kościerskiego, który cechuje się wysoką w stosunku do średniej stopą bezrobocia, najniższą liczbą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie, a także niewystarczającym wsparciem dla powstających i istniejących przedsiębiorstw.

Aby to osiągnąć zaplanowano trzy fazy realizacji projektu:

1. Dostarczenie wiedzy o klimacie dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim.

W tej fazie przeprowadzone zostaną badania potencjału, kondycji i dynamiki małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim, w tym w powiecie kościerskim; badania postaw przedsiębiorczych uczniów szkół ponadgimnazjalnych; badanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim; diagnoza rozwoju przedsiębiorczości w kontekście wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na gospodarkę powiatu; publikacja raportów z powyższych badań.

2. Stworzenie strategii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Etap tworzenia strategii rozpocznie się kampanią informacyjną w lokalnych mediach, spotkaniami oraz warsztatami z zainteresowanymi uczestnikami, podczas których na podstawie wyników wcześniej przeprowadzonych badań zostanie opracowana strategia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

3. Upowszechnienie idei partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Upowszechnienie utworzonego partnerstwa oraz prezentacja opracowanej strategii będzie promowana przez organizację trzech Pomorskich Forów Przedsiębiorczości.

Realizacja projektu przyczyni się do zacieśnienia współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi. Zostanie stworzona i udostępniona wszystkim podmiotom gospodarczym kompleksowa wiedza o uwarunkowaniach, zmianach i dynamice gospodarczej w powiecie kościerskim.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach VIII priorytetu „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.