Szkoła Ginących Zawodów

W dniu 22 września 2012r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej oraz Szkoły Ginących Zawodów w miejscowości Lipy. Wśród liczne zgromadzonych mieszkańców Lip i gości otwarcia obiektu dokonała Prezeska Kaszubskiego Instytutu Rozwoju - Katarzyna Knopik, przedstawiając historię realizacji przedsięwzięcia pn. „Adaptacja obiektu byłej szkoły w Lipach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i Szkołę Ginących Zawodów” oraz plany związane z funkcjonowaniem obiektu. Swoimi wrażeniami podzielili się z uczestnikami spotkania Starosta Kościerski - Piotr Lizakowski, Wójt Gminy Stara Kiszewa - Marian Pick oraz sołtys Lip - Jan Hintz.

Po oficjalnej części był tort, warsztaty ludowe - lepienie z gliny i malowania na szkle, które przyciągały zarówno dzieci jak i dorosłych, wystawa wyrobów artystycznych w wykonaniu lokalnych artystów oraz pań biorących udział w szkoleniu “Animator imprez okolicznościowych”, wiejskie potrawy przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipach, a wszystko to przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Kaszubskiego Duo Artystycznego “We Dwa Konie”.

Trochę historii

Kaszubski Instytut Rozwoju w partnerstwie z Gminą Stara Kiszewa od listopada 2011 r. realizował projekt pt. „Adaptacja obiektu byłej szkoły w Lipach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i Szkołę Ginących Zawodów”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zintegrowanie lokalnej społeczności Lip oraz gminy Stara Kiszewa poprzez udostępnienie odnowionej i wyposażonej świetlicy na potrzeby mieszkańców, organizację imprez kulturalnych oraz stworzenie Szkoły Ginących Zawodów, która organizować będzie warsztaty i szkolenia zawodowe takie jak: rzeźbiarz, garncarz, plecionkarz, szewc, kowal i wiele innych.

Realizacja projektu rozpoczęła się pracami remontowymi na zewnątrz i wewnątrz budynku. Konieczna jest wymiana azbestowego pokrycia dachowego, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizacja podłóg i ścian. Budynek został zasilony w nowe przyłącze centralnego ogrzewania. Wokół budynku będzie ułożony chodnik oraz parking z kostki brukowej.

Drugim etapem było wyposażenie pomieszczeń budynku. Najważniejszym z nich była świetlica, która została wyposażona w niezbędne krzesła i stoły, a także sprzęt audio-video oraz sprzęt umilający spędzanie wolnego czasu. Kolejnym pomieszczeniem była sala warsztatowo - szkoleniowa, która została również wyposażona w meble oraz sprzęt multimedialny. Dodatkowo wygospodarowane zostały takie pomieszczenia jak zaplecze kuchenne (wyposażone), pomieszczenie biurowe oraz zaplecze noclegowe w postaci dwuosobowego pokoju umożliwiające nocleg trenerom i szkoleniowcom. Na poddaszu zostało wydzielone pomieszczenie gospodarczo-magazynowe.

Wyremontowany budynek pełni funkcję miejsca spotkań lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działające na terenie Lip oraz gminy Stara Kiszewa, m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej. Planuje się także przeprowadzenie w każdym roku cyklu imprez, festynów i wydarzeń kulturalnych. Uzupełnieniem działalności świetlicy będzie wspomniana Szkoła Ginących Zawodów. Realizacja projektu przyczynia się do zachowania świetności wielu regionalnych dóbr kultywując tradycje ich wyrobu. Ponadto przedsięwzięcie niewątpliwie przyczyni się do rozwoju społecznego mieszkańców Lip, podniesie kwalifikacje mieszkańców oraz pozwoli w szerszy sposób wykorzystać potencjał turystyczny wioski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie.

logo1

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.