Partnerstwo podstawą rozwoju powiatu kościerskiego

projekt-wspaa-ue1

Projekt “Partnerstwo podstawą rozwoju powiatu kościerskiego” ma na celu stworzenie międzysektorowej platformy współpracy - porozumienia, które będzie wspierać rozwój zasobów ludzkich na terenie powiatu kościerskiego. Ponadto celem projektu jest:

 • rozwój zawiązanego w lutym 2008 r. partnerstwa, do którego przystąpiło 35 podmiotów,
 • wzmocnienie dialogu i współpracy na poziomie ponadlokalnym,
 • rozwój umiejętności tworzenia projektów i budowania partnerstw,
 • stworzenie systemu wsparcia i wymiany doświadczeń,
 • wzmocnienie koordynacji i nadzoru nad wdrażaniem Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Kościerskiego.

Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, grupy nieformalne, zrzeszenia przedsiębiorców, przedsiębiorcy, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz inne instytucje, które chcą zaangażować się w planowanie i realizację działań ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich powiatu kościerskiego w obszarze edukacji, integracji społecznej, rynku pracy i przedsiębiorczości.

W ramach projektu stworzone zostanie biuro partnerstwa, które będzie koordynowało i realizowało działania ukierunkowane na rozwój powiatu poprzez wdrażanie Powiatowego Programu, organizowanie spotkań partnerów, szkolenia przygotowujące do efektywnego pozyskiwania środków i realizacji projektów.

Partnerem projektu jest Starostwo Powiatowe w Kościerzynie.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do partnerstwa w ramach projektu “Partnerstwo podstawą rozwoju powiatu kościerskiego” prosimy o kontakt z Kaszubskim Instytutem Rozwoju osobiście w siedzibie organizacji przy ul. Świętojańskiej 10A (budynek Logos) w Kościerzynie, telefonicznie: 058 680 87 63 lub mailowo: partnerstwo@kir.org.pl. Szczegółowe informacje na: www.partnerstwo.kir.org.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.