Klub Integracji Domowej - przepustką do adaptacji w społeczeństwie

Dostrzegając negatywne aspekty, jakie niesie ze sobą pobyt w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym, realizujemy projekt pt. “Klub Integracji Domowej - przepustką do adaptacji w społeczeństwie”. Projekt skierowany jest do wychowanków Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego “Wesoła Gromadka” w Kościerzynie. Naszym celem jest stwarzanie sprzyjających warunków do poprawy sytuacji wychowanków, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ponowna ich integracja ze społecznością lokalną. Wychowankowie często są agresywni, zamykają się w sobie, stają się apatyczni i sami izolują się od otoczenia i rówieśników, a nawet obwiniają się za to, że znaleźli się w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym.

Dostrzegając ten problem chcemy poprzez realizację projektu wraz z partnerami: Zespołem Opiekuńczo-Wychowawczym “Wesoła Gromadka”, Urzędem Miasta Kościerzyna i Starostwem Powiatowym wzmocnić sytuację społeczną dzieci i młodzieży. Chcemy poprzez oddanie im odpowiednich “narzędzi” umożliwić wychowankom jak najwyższy poziom funkcjonowania na płaszczyźnie emocjonalnej, psychicznej, fizycznej i duchowej.

Narzędziami tymi są:

1. Klub Integracji Domowej, czyli miejsce do którego wychowankowie mogą przyjść i gdzie chociaż w części poczują się jak u siebie. To też miejsce, do którego można zaprosić swoich bliskich i przy herbacie spokojnie porozmawiać.

2. Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne:

o socjoterapia,

o psychoterapia,

o zajęcia teatralne,

o zajęcia plastyczne,

o zajęcia sportowe.

3. Spotkania z: policjantem, kuratorem sądowym, lekarzem, przedstawicielem MONAR-u.

W ramach projektu Kaszubski Instytut Rozwoju pozyskał od Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego “Wesoła Gromadka” pomieszczenie, które zostało wyremontowane i zaadaptowane do potrzeb wychowanków w wieku od 1 do 17 lat. W ramach prac modernizacyjnych, wykonanych przez Firmę Handlowo-Usługową “OL-BUD” Radosław Zdrojewski w Stężycy, Klub został podzielony ścianką działową na dwie części. Część I to pomieszczenie, gdzie odbywają się zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne. Część II to rodzaj świetlicy, w której znajdują się pozyskane w ramach projektu 2 stoły do gry: bilardowy i do tenisa stołowego oraz gra w piłkarzyki. Urządzenia te są podarunkiem od Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka SKOK oddział w Kościerzynie.

Wszystkie te działania zmierzają do zatarcia bariery, jaka dzieli wychowanków od rówieśników. Poprzez uczestnictwo w zajęciach, warsztatach i spotkaniach ze specjalistami chcemy przywrócić im poczucie własnej godności i wartości.
Przewidujemy, że w ramach tego projektu u dzieci objętych programem nastąpi:

 • Stymulowanie pozytywnych emocji pomiędzy wychowankami a członkami ich rodzin oraz bliskimi i znajomymi,
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych,
 • Zwiększenie stopnia prawidłowych relacji z otoczeniem,
 • Większe zatroszczenie się o potrzeby dzieci przez wychowawców,
 • Wzrost sprawności manualnej i ruchowej,
 • Wzrost wiedzy społeczeństwa o problemie i jego nagłośnienie.

Projekt realizowany jest od stycznia 2008 r. do grudnia 2009 r.
Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 61.212 zł.

Dofinansowanie projektu w wysokości 55.091zł. otrzymaliśmy dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej.

eea

ecorys

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.