Study Tours to Poland - wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego

Od 15 do 26 października 2007 Kaszubski Instytut Rozwoju realizował projektu pt. “Study Tours to Poland - wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego”.

Celem projektu było popularyzowanie proeuropejskich i prodemokratycznych postaw u młodego pokolenia krajów sąsiedzkich.W ramach projektu 7 wyróżniających się studentów, posiadających obywatelstwo ukraińskie i rosyjskie, uczestniczyło w 12- dniowej wizycie studyjnej. Podczas wizyty studenci poznali sposób funkcjonowania samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, mediów oraz spotkali się z przedstawicielami środowisk akademickich i elit życia społecznego. Studenci mieli także okazję podziwiać piękne okolice Kaszub.

Wizyta studyjna przedstawiająca studentom z Ukrainy i Rosji sposób funkcjonowania wielu instytucji publicznych, prywatnych, uczelni wyższych i mediów stwarzała doskonałą możliwość wymiany doświadczeń i krzewienia dobrych praktyk wśród uczestników wizyty.

Projekt sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA/STP - wizyty studyjne w Polsce 2007, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundację Edukacja dla Demokracji.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.