Szkolenia KSOW

Kaszubski Instytut Rozwoju jest jedyną organizacją pozarządową z województwa pomorskiego, która wpisała się do Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 dla Województwa Pomorskiego.

W ramach działań przewidzianych przez Sekretariat Regionalny KSOW oraz KIR od sierpnia do października 2010 odbyło się 14 spotkań w gminach powiatu kościerskiego na temat przedsiębiorczości, możliwości podejmowania działań oddolnych na terenach wiejskich oraz funkcjonujących dobrych przykładów tej działalności.

Aby ten cel zrealizować KIR przeprowadził spotkania szkoleniowo-informacyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu kościerskiego.

Podczas spotkań można było dowiedzieć się, jakie dobre przykłady małej przedsiębiorczości już funkcjonują na pomorskiej wsi, ponadto eksperci mówili o dobrych przykładach działalności społecznej na terenach wiejskich, źródłach ich finansowania oraz możliwościach formalizacji takiej działalności.

Tematy/wykładowcy:

 • Informacja o formach działalności społecznej na terenach wiejskich - Mirosława Jarząbek (KGW Górki),
 • Możliwości zrzeszania się osób działających na terenach wiejskich oraz rejestracji stowarzyszeń u starosty i w KRS - Katarzyna Knopik (KIR),
 • Możliwości wsparcia finansowego działalności formalnych i nieformalnych - Grzegorz Świtała (KIR),
 • Prowadzenie przedsiębiorczości na terenach wiejskich i źródła finansowania przedsiębiorczości na wsi - Regina Kleina (PODR Kartuzy).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.