Ja też idę do przedszkola!

Kaszubski Instytut Rozwoju od lipca 2010 r. do czerwca 2012 r. realizuje projekt pt. „Ja też idę do przedszkola! - upowszechnianie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich powiatu kościerskiego”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszym celem jest stworzenie równych szans edukacyjnych dzieciom w wieku 3-5 lat zamieszkujących obszary wiejskie powiatu kościerskiego (Gminę Kościerzyna i Gminę Nowa Karczma) poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej.

Utworzone zostały 3 bezpłatne punkty wychowania przedszkolnego: w Kłobuczynie, Nowym Barkoczynie, Skrzydłowie. W każdym z nich działa jedna różnowiekowa grupa 20 dzieci. Każdą z grup opiekuje się nauczycielka i pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego. Dodatkowo organizowane są następujące zajęcia: rytmika, język angielski i kultura kaszubska. Nad prawidłowym rozwojem dzieci czuwają logopeda i psychologa dziecięcy, natomiast nadzór nad placówkami pełni wykwalifikowany metodyk.

Pomysł na projekt zrodził się po analizie sytuacji edukacyjnej w powiecie kościerskim. Okazało się, że problemem w naszym regionie jest niskie upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz duża dysproporcja pomiędzy miastem a obszarami wiejskimi. A to przecież pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w tym okresie. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce - niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym. Zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w edukację małych dzieci.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki opracowany został projekt „Ja też idę do przedszkola! - upowszechnianie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich powiatu kościerskiego”, którego głównym celem jest stworzenie równych szans edukacyjnych dzieciom w wieku 3-5 lat zamieszkującym Gminę Nowa Karczma i Gminę Kościerzyna poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej. Cele szczegółowe to: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, wdrożenie alternatywnych form przedszkolnych, promowanie edukacji przedszkolnej, przełamanie barier świadomościowych związanych z edukacją przedszkolną, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju, aktywizacja społeczności lokalnej.

Projekt zyskał uznanie Samorządu Województwa Pomorskiego, który zarządza środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu przez najbliższe 2 lata najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu korzystać będą z bezpłatnej edukacji przedszkolnej.

Projekt „Ja też idę do przedszkola! - upowszechnianie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich powiatu kościerskiego” realizowany przez Kaszubski Instytut Rozwoju w partnerstwie z Gminą Nowa Karczma jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.