Uniwersytet Trzeciego Wieku - młodzi duchem, dojrzali doświadczeniem

JEŚLI JESTEŚ SENIOREM I CHCESZ AKTYWNIE SPĘDZIĆ CZAS WEŹ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH “Uniwersytet Trzeciego Wieku - młodzi duchem, dojrzali doświadczeniem”

W okresie od stycznia do maja 2004 r. realizowaliśmy I edycję projektu “Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aktywna jesień życia!”, który uzyskał dofinansowanie ze środków programu “Działaj Lokalnie III” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Od czerwca do grudnia 2007 r. ponownie zwróciliśmy się do seniorów, by zachęcić ich do aktywnego udziału w ciekawych zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu było bezpłatne. Spotkania odbywały się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Brzechwy w Kościerzynie.

Seniorów zapraszaliśmy na zajęcia:

  • Wykłady nt. chorób i schorzeń osób w wieku starszym - spotkania z gerontologiem, reumatologiem,
  • Porady prawne,
  • Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego,
  • Spotkanie z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
  • Wieczorek z muzyką klasyczną,
  • Wycieczka do Wdzydz Kiszewskich,
  • Wspólna uroczystość “Bożego Narodzenia”

Powyższy program pozwolił seniorom zdobyć wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej, uprawnień konsumentów, warunków, jakie należy spełnić ubiegając się o świadczenia przedemerytalne i emerytalne, a także stworzył możliwość spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W ramach programu przewidziano również zajęcia, które stanowiły doskonałą formę integracji uczestników.

Projekt “Uniwersytet Trzeciego Wieku - młodzi wiekiem, dojrzali doświadczeniem” uzyskał dofinansowanie z budżetu Wojewody Pomorskiego.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
  • Kontakt

    Kaszubski Instytut Rozwoju
    ul. R. Traugutta 7
    83-400 Kościerzyna
    tel./fax. +48 58 680 87 63
    tel. kom. 516-310-978
    www.kir.org.pl
    Email: biuro@kir.org.pl

    Konto: Bank PEKAO SA
    Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
    KRS: 0000096847
    REGON 192712444
    NIP: 591-15-52-244

    Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.