Ratowanie i ochrona starodrzewia Alei Jaworowej prowadzącej do rezerwatu leśnego “Strzelnica” w Kościerzynie

Ze względu na ogromną wartość kościerskiego pomnika przyrody, miejsca spacerów mieszkańców oraz niewątpliwy walor estetyczny miasta, Kaszubski Instytut Rozwoju przy wsparciu Urzędu Miasta w Kościerzynie podjął działania zmierzające do “Ratowania i ochrony starodrzewia Alei Jaworowej prowadzącej do rezerwatu leśnego “Strzelnica” w Kościerzynie.”

Aleja Jaworowa w Kościerzynie należy do najpiękniejszych zadrzewień przyulicznych w województwie pomorskim, skupia 170 zabytkowych drzewostanów. W 1990 r. została uznana za zabytek przyrody - pomnik przyrody. Z krajobrazem Kościerzyny związana jest od prawie 200 lat, tworząc jego nieodłączny element. Stanowi ona stały szlak spacerowy mieszkańców miasta. Występują tu drzewostany, w większości dwupiętrowe, ok. dwustuletnie okazy klonu, jawory, dęby w wieku 120 - 210 lat, rzadziej młodsze, a także zróżnicowany wiekowo buk, którego najstarsze osobniki osiągają około 180 lat oraz 180 - letnia sosna.

Stan drzew wymagał podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, a jedynym ratunkiem przed całkowitą degradacją starodrzewu było przeprowadzenie kompleksowej renowacji. Dla zachowania tych cennych pomników przyrody i uratowania ich przed destrukcyjnym działaniem człowieka zostały przeprowadzone kompleksowe działania konserwacyjno - pielęgnacyjne oraz modernizacja systemu rozprowadzania wody.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu drzew, co w konsekwencji przedłuży istnienie wiekowych okazów. Ponadto przeprowadzone w trakcie realizacji projektu zabiegi pielęgnacyjne wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa spacerujących aleją mieszkańców i turystów.

Celem projektu było zachowanie bioróżnorodności chronionych obszarów leśnych. Drzewa rosnące wzdłuż Alei Jaworowej są bardzo starymi okazami. Łatwo więc ulegają wpływom porywistych wiatrów, uszkodzeniom mechanicznym, chorobom (plamistoąć liści) czy po prostu upływowi czasu. Czynniki te wraz ze spalinami pochodzącymi z pojazdów przejeżdżających ul. Strzelecką, przyczyniają się do obumierania drzew, a następnie całkowitego ich rozpadu.

Osiągnięcie powyższych rezultatów pozwoliło poprawić efekty wizualne i estetyczne wizerunku miasta.

Przedsięwzięcie realizowane było od marca do września 2007 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz z Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska (GEF/SGP).Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.