Pracownicy Kaszub z kompetencjami przyszłości

pracownicy_kaszub_a5_powiat_1

W związku z realizacją projektu pt. “Pracownicy Kaszub z kompetencjami przyszłości” zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu:

- obsługa komputera z certyfikatem ECDL
- język angielski
- komunikacja z klientem

Szkolenia dostępne są dla mieszkańców powiatów: kościerskiego, kartuskiego i chojnickiego. Szczegóły znaleźć można w ulotce: ulotka

Rekrutacja w powiatach:

Kartuzy

Kościerzyna

Chojnice

szkoleniakartuzy@kir.org.pl

szkoleniakoscierzyna@kir.org.pl

szkoleniachojnice@kir.org.pl

600 756 848

(58) 680 87 63

694 340 220

Chętnych zapraszamy do wypełnienia materiałów rekrutacyjnych, a także do zapoznania się z regulaminem.

Regulamin uczestnictwa w projekcie pracownicy Kaszub

Ankieta zgłoszeniowa

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Umowa udziału w projekcie

Konspekt szkoleń:

szkolenie z kompetencji ICT ECDL Start

szkolenie z kompetencji ICT ECDL Core

Harmonogramy szkoleń - powiat kościerski:

szkolenie ICT-ECDL, grupa Start/02

szkolenia ICT-ECDL, grupa Start/04

Harmonogramy szkoleń - powiat chojnicki:

szkolenie ICT-ECDL, grupa Start/08

Harmonogramy szkoleń - powiat kartuski:

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Kaszubski Instytut Rozwoju & Combidata Poland Sp. z o.o.

Projekt „Pracownicy Kaszub z kompetencjami przyszłości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

————————————————————————————————————————————–

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy powiatu kościerskiego, kartuskiego i chojnickiego województwa pomorskiego w zakresie niedoboru wykwalifikowanej kadry charakteryzującej się elastycznością i umiejętnością dostosowania do dynamicznie zmieniających się warunków panujących na rynku pracy. Zmiany te spowodowane są poszerzaniem rynku usług w regionie o nowe kontakty międzynarodowe oraz rozwój turystyczny trzech powiatów, stanowiących „serce” jednego z najbardziej atrakcyjnych pod tym względem terenów - Kaszub. Po drugie mają związek z aktualnie funkcjonującym kryzysem gospodarczym, odczuwalnym w każdym obszarze działalności gospodarczej na terenie wyżej wymienionych trzech powiatów woj. pomorskiego.

Projekt skierowane do pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) zamieszkałych na obszarze województwa pomorskiego w powiatach: kartuskim, kościerskim, chojnickim z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników; które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem/uzupełnieniem/podwyższeniem kwalifikacji/ umiejętności poza godzinami pracy. Udział w projekcie jest dobrowolny, a pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy stanowić będą nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia.

Rekrutacja prowadzona jest od sierpnia 2010r. w każdym z powiatów. Szkolenia będą odbywały się w grupach 10-osobowych, w godzinach popołudniowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe oraz dostęp do materiałów multimedialnych wspomagających szkolenie. W projekcie udział weźmie 300 pracujących osób dorosłych, które pragną poszerzyć swoje kompetencje kluczowe, w kontekście rozwoju turystycznego i międzynarodowych kontaktów regionu, tj. w zakresie:

- kompetencji osobistych związanych z technikami komunikacji z klientem - dla każdego uczestnika 16 godzin

oraz do wyboru dla każdego uczestnika

- szkolenia z kompetencji ICT zgodnych z europejskim certyfikatem ECDL

lub

- szkolenia z kompetencji posługiwania się językiem obcym - język angielski, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z klientem.

Szkolenia z obsługi komputera oraz pakietu MS Office prowadzone będą zgodnie z programem ECDL. Uczestnicy będą mogli zdawać egzaminy i w konsekwencji uzyskać Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

Szkolenia z języka angielskiego prowadzone będą na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Kaszubski Instytut Rozwoju & Combidata Poland Sp. z o.o.

Projekt „Pracownicy Kaszub z kompetencjami przyszłości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.