Historia

Obserwując i analizując potrzeby lokalnej społeczności grupa aktywnych mieszkańców Kościerzyny podjęła decyzję o zaangażowaniu się w sformalizowaną działalność non-profit. W tym celu w listopadzie 2001 r. zebrało się 15 osób, m.in. prawników, ekonomistów, wykładowców akademickich, przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy powołali do życia stowarzyszenie o nazwie - Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR). W dniu 4 marca 2002 roku KIR został zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Gdańsku pod numerem KRS 0000096847. W 2004 roku Instytut uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Obecna liczba członków to 40 zaangażowanych społecznie działaczy. Bieżącymi sprawami zajmuje się Zarząd KIR-u składający się z trzech osób: Prezesa Grzegorza Świtały, Wiceprezesa Sławomira Szkobla i członkini zarządu Katarzyny Knopik.

W dążeniu do realizacji misji - Kaszuby regionem społeczeństwa obywatelskiego - sformułowaliśmy główny cel KIR-u, który brzmi: inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Celami szczegółowymi KIR-u są m.in.: działanie na rzecz rozwoju i promocji regionu; inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych; prowadzenie współpracy międzynarodowej; propagowanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu finansów i przedsiębiorczości; popularyzacja wiedzy na temat integracji europejskiej; rozwój zasobów ludzkich; rozwój środowiska ludzi młodych; poprawa stanu bezpieczeństwa; popularyzacja technik informacyjnych; edukacja ekonomiczna; zmniejszanie bezrobocia i stymulowanie rozwoju gospodarczego; edukacja ekonomiczno-prawna społeczeństwa; umacnianie kultury regionalnej; inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych; budowanie społeczeństwa obywatelskiego; działalność oświatowo-edukacyjna. Swoją działalność Instytut prowadzi przede wszystkim na terenie Kaszub, jednak wiele działań podejmowanych jest również na skalę województwa, Polski, a nawet skalę międzynarodową.

Aktywną działalność Instytut rozpoczął w maju 2002 r. - był to udział w V Kaszubskim Forum Gospodarczym, gdzie poprzez wsparcie organizacyjne i przygotowanie szkoleń dla przedsiębiorców KIR zaistniał na lokalnym rynku organizacji pozarządowych. W tym samym miesiącu zorganizowaliśmy I Dni Zjednoczonej Europy w Kościerzynie stanowiące przystanek Bałtyckiej Karawany Młodości organizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie i Fundację Bertelsmanna.

Utworzenie Kaszubskiego Instytutu Rozwoju to wyraz troski o rozwój lokalny w szeroko pojętych płaszczyznach społecznej i gospodarczej.

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.