Oferta pracy: logopeda

6 Wrzesień 2017 by AdministratorKIR
Filed under: Projekty 

W związku z realizacją projektu „Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna Kaszubski Instytut Rozwoju poszukuje osoby do pracy na stanowisku: nauczyciel do zajęć logopedycznych w Przedszkolu Samorządowym w Kościerzynie.

Wymagania:

- posiadanie kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264)

- dobry kontakt z dziećmi

- doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

- aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy w przedszkolu

- niekaralność

Zadania:

- prowadzenie zajęć logopedycznych mających na celu wyrównanie deficytów, diagnoza i wybór dzieci potrzebujących wsparcia, prowadzenie dokumentacji

- zajęcia prowadzone będą w wymiarze 5 godz/tydzień. (60 dzieci w 15 grupach po 4 os. po 20 min./ gr.)

Oferujemy umowę zlecenie oraz pomoce do zajęć.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: biznes@kir.org.pl z dopiskiem w tytule e-maila „ogłoszenie zajęcia logopedyczne” do dnia  15 września 2017r.

Dokumenty powinny być podpisane oraz opatrzone dopiskiem “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.