Dotacja na samozatrudnienie

10 Wrzesień 2012 by Monika
Filed under: Projekty, Szkolenie 

plakat-samozatrudnienie-krzyweKaszubski Instytut Rozwoju zaprasza mieszkańców powiatu kościerskiego do udziału w projekcie „Własna firma przepustką do świata biznesu”.

W ramach projektu 26 osób uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze, a spośród nich 20 osób dotację w wysokości maksymalnie 40 tys zł. na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności w wysokości do 1000 zł/m-c.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będzie można składać od dnia 24 września od godz. 9:00 2012r. do dnia 5 października 2012r. do godz. 15:00 w biurze Kaszubskiego Instytutu Rozwoju, ul. Świętojańska 10A. 83-400 Kościerzyna.

Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu kościerskiego i masz pomysł na działalność gospodarczą - ZAPRASZAMY.

Regulamin rekrutacji Własna firma przepustką do świata biznesu z załącznikami do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - Formularz rekrutacyjny

Regulamin przyznawania środków finansowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków- wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

zalacznik-nr-6-do-wniosku-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-rozporzadzenie-rady-ministrow-wersja-do-edycji

zal-nr-6-do-wniosku-o-przyznanie-jednorazowej-dotacji-rozporzadzenie-rady-ministrow-dz-unr-53-poz-3111(wraz z instrukcją wypełniania)

zalacznik-nr-2-do-regulaminu-przyznawania-srodkow-wzor-biznes-planu1

zalacznik-nr-3-do-regulaminu-przyznawania-srodkow-wzor-harmonogramu-rzeczowo-finansowego-inwestycji

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków - wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków - wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków - Wzór Karty Oceny  Merytorycznej Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

Załącznik nr7 do Regulaminu przyznawania środków - Wzór Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

Wzór umowy na świadczenie usług  szkoleniowo - doradczych

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków dotacja

Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z Umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

„Własna firma przepustką do świata biznesu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.