Kościerzyna przyjazna seniorom - zaproszenie

28 Styczeń 2016
Kategoria: Spotkania 

debata-o-seniorach-zaproszenie

Uwaga! Zmiana godzin pracy biura

12 Styczeń 2016
Kategoria: Projekty 

Informujemy, że w związku z naborem wniosków „Lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich” biuro Kaszubskiego Instytutu Rozwoju będzie dodatkowo otwarte w piątek 15 stycznia w godzinach 8.00-13.00. Zachęcamy do składania wniosków!

Konkurs na lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie

4 Styczeń 2016
Kategoria: Projekty 

Kaszubski Instytut Rozwoju ogłasza nabór wniosków „Lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich” w ramach programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”, na realizację których będzie się ubiegał o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inicjatywy muszą spełniać następujące warunki: pozytywnie wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, mogą być zgłaszane przez osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady soleckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe z terenu powiatów kościerskiego i kartuskiego, realizacja inicjatywy nastąpi w latach 2016- 2018, dofinansowanie od 5000 zł do 20 000zł. Realizacja na terenie powiatu kościerskiego i kartuskiego.

Termin naboru wniosków: do 15 stycznia 2016r.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu- kliknij.

Darmowa pomoc prawna

2 Styczeń 2016
Kategoria: Projekty 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczyna funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzić będzie Kaszubski Instytut Rozwoju.

tabliczka1

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kościerskiego.

Wesołych Świąt!

18 Grudzień 2015
Kategoria: Inne 

zyczenia-kir

Nastpna strona »

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.