Zaproszenie na Zjazd Kaszubów we Wdzydzach

18 Czerwiec 2016
Kategoria: Projekty 

2 lipca 2016 roku XVIII Światowy Zjazd Kaszubów odbędzie się we Wdzydzach. Po raz pierwszy na wsi, w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym, które jest najstarszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu, prezentuje dorobek kaszubskiej, kociewskiej i borowiackiej kultury materialnej i w 2016 roku obchodzi 110 rocznicę działalności. Ale podczas Zjazdu Kaszubów będziemy spotykać się nie tylko w skansenie - tym wielkim świętem żyć będą całe Wdzydze. To niewielka wieś, gdzie na stałe mieszkają 184 osoby. Jednak w sezonie letnim Wdzydze zamieniają się w prawdziwe centrum turystyki goszcząc nad pięknym jeziorem tysiące osób. Tę gościnność chcemy pokazać wszystkim uczestnikom XVIII Zjazdu Kaszubów.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i integracji, w duchu przyjaźni i przywiązania do małej kaszubskiej ojczyzny. Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Światowym Zjeździe Kaszubów we Wdzydzach!

„Zrzeszonëch naju nicht nie złómie" - pod takim hasłem 2 lipca 2016 roku we Wdzydzach świętować będziemy kolejny Zjazd, upamiętniający zjednoczenie Kaszub w granicach jednego województwa. Wdzydze i Ziemia Kościerska stanowiły ważne miejsce spotkań i rozwoju kaszubskich intelektualistów związanych m.in. z ruchem młodokaszubskim. Jak pisał Aleksander Majkowski w Zorzach kaszubskich „tam nad jeziorem Wdzydze duch kaszubski się odrodził. Tam powstała idea towarzystwa etnologicznego w Kartuzach, zrzeszenie młodokaszubów, czasopismo „Gryf". (...) Tak we Wdzydzach zabłysło zorze wskrzeszenia kaszubszczyzny." Młodokaszubi ogromne znaczenie przywiązywali do rodzimej kultury oraz odrębności językowej, które miały stanowić podstawę dla budzącego się w łączności z Polską ducha kaszubskiego. A było to na początku XX w. kiedy Kaszuby wchodząc w skład będącego u szczytu potęgi Cesarstwa Niemieckiego poddawane były silnej presji germanizacyjnej. Najbardziej trwałym owocem ówczesnych zainteresowań kaszubską kulturą ludową było stworzenie Muzeum Kaszubskiego we Wdzydzach (dziś Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego) z inicjatywy Teodory i Izydora Gulgowskich. Jego charakter nawiązywał do idei skandynawskich muzeów na wolnym powietrzu. W tym celu od miejscowego gospodarza Michała Hinza zakupiono XVIII-wieczną chatę podcieniową. Wystrój i wyposażenie chaty nawiązywały do okresu jej powstania i miały oddawać obraz domowego życia kaszubskiego. Wdzydzki skansen był pierwszym tego typu przedsięwzięciem na ziemiach polskich. Obecnie Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich zajmuje obszar 22 ha i na którym znajduje się 49 obiektów z Kaszub i Kociewia ukazujących bogactwo i różnorodność wiejskiego budownictwa z okresu od XVII do XX wieku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Światowym Zjeździe Kaszubów we Wdzydzach!
Więcej informacji na: www.zjazdkaszubow.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Harmonogram spotkań w Kościerskim Klubie Aktywnych Seniorów

12 Maj 2016
Kategoria: Projekty 

Rada Seniorów Miasta Kościerzyna i Kaszubski Instytut Rozwoju zapraszają do świetlicy dla aktywnych seniorów zlokalizowanej przy ul. Traugutta 7 w Kościerzynie. Najbliższe spotkania:

 • W dniu 17 maja godz. 10:00  - wspólnie robimy kartki okolicznościowe - jeśli ktoś posiada, prosimy o przyniesienie materiałów - kolorowe papiery, cekiny, wstążeczki itp, obowiązkowo proszę zabrać ze sobą nożyczki i linijkę
 • W dniu 24 maja godz. 10:00 - wykład o segregacji odpadów
 • W dniu 31 maja Kościerski Klub Aktywnych Seniorów będzie zwiedzać Muzeum Kolejnictwa. Zbiórka o godz. 10:30 pod bramą muzeum ul. Towarowa 7 (można dojechać autobusem miejskim). Wstęp wolny!
 • W dniu 7 czerwca  godz. 10:00 zajęcia rękodzielnicze – proszę przynieść szydełko, igły, naparstek, nożyczki, nici
 • W dniu 14 czerwca godz. 10:00 kącik karciany - dla osób, które chcą nauczyć się czegoś nowego i interesująco spędzić czas
 • W dniu 21 czerwca spotkanie o tematyce genealogii  - poprowadzi pan Jan Gromowski
 • W dniu 28 czerwca będziemy przygotowywać kartki okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych (można przynieść materiały, obowiązkowo jak poprzednio: nożyczki i klej)

Zapraszamy!

Kościerski Klub Aktywnych Seniorów

29 Kwiecień 2016
Kategoria: Projekty 

Kościerzyna przyjazna seniorom - zaproszenie

28 Styczeń 2016
Kategoria: Spotkania 

debata-o-seniorach-zaproszenie

Uwaga! Zmiana godzin pracy biura

12 Styczeń 2016
Kategoria: Projekty 

Informujemy, że w związku z naborem wniosków „Lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich” biuro Kaszubskiego Instytutu Rozwoju będzie dodatkowo otwarte w piątek 15 stycznia w godzinach 8.00-13.00. Zachęcamy do składania wniosków!

Konkurs na lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie

4 Styczeń 2016
Kategoria: Projekty 

Kaszubski Instytut Rozwoju ogłasza nabór wniosków „Lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich” w ramach programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”, na realizację których będzie się ubiegał o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inicjatywy muszą spełniać następujące warunki: pozytywnie wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, mogą być zgłaszane przez osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady soleckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe z terenu powiatów kościerskiego i kartuskiego, realizacja inicjatywy nastąpi w latach 2016- 2018, dofinansowanie od 5000 zł do 20 000zł. Realizacja na terenie powiatu kościerskiego i kartuskiego.

Termin naboru wniosków: do 15 stycznia 2016r.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu- kliknij.

Darmowa pomoc prawna

2 Styczeń 2016
Kategoria: Projekty 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczyna funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzić będzie Kaszubski Instytut Rozwoju.

tabliczka1

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Kościerskiego.

Wesołych Świąt!

18 Grudzień 2015
Kategoria: Inne 

zyczenia-kir

Spotkanie wigilijne seniorów z Kościerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

14 Grudzień 2015
Kategoria: Projekty 

W tym roku bardzo wcześnie seniorzy rozpoczęli  okres świąteczny, już 3 grudnia obyło się coroczne spotkanie przy opłatku.

Seniorzy chętnie biorą udział w spotkaniach, na których mogą złożyć sobie życzenia, swobodnie porozmawiać  przy świątecznym stole oraz podzielić się planami na kolejny rok.

Mamy nadzieję , że w przyszłym roku spotkamy się w większym gronie, a już dziś zapraszamy do kolejnej edycji Kościerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zakończenie projektu dla kobiet

14 Grudzień 2015
Kategoria: Projekty 

Zakończyła się realizacja projektu „Kościerski Klub Aktywnych Kobiet - rozwijamy swoje pasje i zainteresowania”

Kościerski Klub Aktywnych Kobiet dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Akumulator Społeczny mógł bardzo aktywnie spotykać się w 2015r. Niestety, finansowanie już się zakończyło, ale mamy nadzieję na dalsze działanie klubu dzięki zaangażowaniu jej członkiń.

W ramach już zakończonych działań mieliśmy atrakcje rozwijające zainteresowania oraz uzupełniające wiedzę z różnych dziedzin.

Spotkania manualne decoupage, malowanie na szkle, szkło weneckie, a także spotkania aktywizujące z doradcą zawodowym oraz z wiedzy ogólnej z lekarzem, dietetykiem, policjantem, kosmetyczką i wizażystką.

Zachęcamy do dalszej aktywności i zgłaszania propozycji działań, tak aby nasz klub dalej się rozwijał i był miejscem przyjaznym dla kobiet.

logotypy

Następna strona »

Biuletyn

Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju Biuletyn Kaszubskiego Instytutu Rozwoju
 • Kontakt

  Kaszubski Instytut Rozwoju
  ul. R. Traugutta 7
  83-400 Kościerzyna
  tel./fax. +48 58 680 87 63
  tel. kom. 516-310-978
  www.kir.org.pl
  Email: biuro@kir.org.pl

  Konto: Bank PEKAO SA
  Nr: 33 1240 3783 1111 0010 2950 3073
  KRS: 0000096847
  REGON 192712444
  NIP: 591-15-52-244

  Aby się skontaktować można skorzystać z tego formularza.